Friday, August 18, 2017 - 12:35 pm CEST
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   


Jennifer Hanin, schrijfster, blogger, journalist en auteur, is bezig met het schrijven van vijf artikelen waarin ze organisaties of personen onder de aandacht brengt die strijden tegen anti-semitisme en anti-zionisme. Inmiddels heeft ze 4 van de 5 artikelen gepubliceerd en we hebben deel 4 voor u vertaald die, hoewel toegespitst op de Amerikaanse politieke situatie, vanwege de feiten ook voor ons van belang is.

Het originele artikel kunt u hier lezen. Gepubliceerd op: 09 februari, 2010.

De Verenigde Naties hebben een hobby die vrijwel totaal genegeerd wordt. Het is niet een gerespecteerde hobby zoals bijvoorbeeld het stoppen van het bloedvergieten in Congo, of het herstellen van recht en orde in Somalië of zelfs het handhaven van de vrede in Kasjmir. Het is niet gericht op de veroordeling van landen met ontstellende schendingen van de mensenrechten zoals China, Cuba, Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Soedan en Zimbabwe. Oh, nee. Het heeft niets te maken met de handhaving van het internationaal recht, veiligheid, economische ontwikkeling, sociale vooruitgang, vrede of bevordering van de dialoog. De hobby die de VN de laatste vijf decennia heeft gehad is het demoniseren en delegitimiseren van een klein democratisch land, genaamd Israël.

United Nations

En raad eens wat? Israël heeft meer afgestudeerden per hoofd van de bevolking dan enig ander land in de wereld. Het is ook, volgens een recent onderzoek door Ernst & Young, het meest aantrekkelijke land in het Midden-Oosten voor durfkapitaal en private investeerders. Dus waarom richt de VN zich op een vooruitstrevend land met de bijnaam “de Silicon Valley van het Midden-Oosten” voor zijn levensreddende medische en technologische vooruitgang? In dit artikel ontmoeten we in Washington twee gangmakers die gepassioneerd openbaren hoe de VN Israël en de Joden tot zondebok maken in wat “het antisemitisme op steroïden” genoemd kan worden.

Deel 4: Daniel Pollak en Joshua London, Zionist Organization of America.

Daniel Pollak en Joshua London investeren in het versterken van de US – Israëlische betrekkingen door middel van educatieve activiteiten, maatschappelijke programma’s, het ondersteunen van pro-Israël wetgeving op Capitol Hill en de bestrijding van anti-Israëlische vooringenomenheid in de media, schoolboeken en campussen. Vanuit hun positie bij de Zionistische Organisatie van Amerika (ZOA), vestigen Pollak en London de aandacht op een aantal kwesties die Israël en Joden wereldwijd raken.

Eén van die kwesties was de benoeming van een anti-Israël kandidaat op één van de topposities van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Vanwege de relatie van deze kandidaat met de Saoedische regering, banden met andere totalitaire regimes zoals China en vooroordelen tegen de staat Israël, was de ZOA tegen de selectie van Chas W. Freeman als voorzitter van de National Intelligence Council (NIC). Freeman zou een enorme invloed hebben gehad in het vormgeven van de National Intelligence Estimates (NIES), als hij op deze toppositie was gehandhaafd. Hij toonde zich een vriend van de Arabische wereld, was tegen de sancties op Iran, en had sympathie voor verschillende repressieve regimes. Na zijn snelle terugtrekking, noemde Freeman in zijn verklaringen specifiek de ZOA als een van de redenen die hem belette om het werk voort te zetten.

Eind maart 2009, drongen Pollak en London samen met ZOA-activisten er bij het Amerikaanse Congres op aan om de sancties tegen Iran aan te scherpen en voorwaarden te stellen voor de Amerikaanse steun aan de Palestijnen. De ZOA verklaarde dat het Congres eerst de Palestijnen moet verplichten te voldoen aan voorwaarden zoals “stoppen met ophitsing van het volk en arrestatie van  terroristen” voordat het de 900 miljoen dollar kan ontvangen die de VS toegezegd hebben als financiële bijstand. Maar de ZOA werd geconfronteerd met sterke oppositie van de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), wiens doel was om verder escalatie te voorkomen. De ZOA dringt aan op meer transparantie bij het geven van steun aan de Palestijnen, zodat de Amerikanen weten dat hun fiscale dollars niet in de zakken vloeien van terroristen.

Andere recente voorbeelden van door Pollak en London (via de ZOA) ondersteunde wetgeving zijn onder meer de door de Senaat goedgekeurde Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2009 en de akte die de VS-financiering van de Durban II conferentie voorkwam.

Terug naar de VN. Van alle kwesties die op Israël betrekking hebben, geeft de wijze waarop de Verenigde Naties Israël behandelt wel de meeste zorg. ZOA vraagt aandacht voor de VN-organen die uitsluitend gevormd zijn ten voordele van de Palestijnse zaak, het conflict in de regio steeds aanwakkeren en sancties tegen Israël bepleiten. Bijvoorbeeld: de Algemene Vergadering van de VN vaardigde tijdens haar 61e zitting (2006-2007) haar 22e anti-Israël resolutie uit, terwijl er geen enkele resolutie over de genocide in Darfur (Soedan) werd uitgevaardigd. Het vooroordeel tegen Israël in organen van de Algemene Vergadering is lachwekkend. Elk jaar worden er ongeveer 19 resoluties tegen de joodse staat door de Algemene Vergadering opgesteld en geen enkele tegen lidstaten die de meest onderdrukkende regimes in de wereld zijn.

Constante pogingen tot censuur en in diskrediet brengen van Israël hebben geleid tot de moeder van alle vooroordelen: het Goldstone Rapport. Pollak en London spreken samen met de ZOA tegen de vervalsing en misbruik van het bewijs in dit zeer controversiële werk. Elke keer bij het lezen van dit verslag blijkt dat het nogmaals een zwakke poging van de VN is om een stempel van legitimiteit te plakken op haar pogingen om Israël tot zondebok te maken.

Op 16 oktober 2009, sprak Kolonel Richard Kemp, de voormalige commandant van de Britse troepen in Afghanistan, op de UN Emergency Session van het Goldstone Gaza verslag de volgende woorden:

“Tijdens Operatie Cast Lead, heeft het Israëlische leger meer gedaan om de rechten van burgers te waarborgen in een gevechtszone dan enig ander leger in de geschiedenis van de oorlogsvoering.”

Kemp zei verder, “Israël deed dit terwijl het geconfronteerd werd met een vijand die zichzelf bewust (met haar militaire middelen) achter een menselijk schild van burgers positioneerde.” We weten dat dit waar is, omdat Hamas telkens vrouwen en kinderen naar strijd zones bracht waarvan ze wisten dat Israël plannen had om terug te slaan. En Israëlische verdedigings maatregelen waren hard nodig gezien het feit dat Hamas ongeveer 50 raketten per dag afvuurde richting Israël, wat een bedreiging was voor de levens van 1,5 miljoen Israëliërs. Waar waren Rechter Goldstone en de speciale VN-commissie toen Hamas de Israëli’s en hun kinderen dwongen om meerdere malen per dag te evacueren als gevolg van niet-uitgelokte raketaanvallen gericht op huizen en scholen? Over schending van de Conventie van Genève gesproken.

Kemp sprak ook over de buitengewone maatregelen die de Israëlische Defense Force (IDF) heeft genomen om Gazaanse burgers te waarschuwen door meer dan 2 miljoen folders in het Arabisch te droppen en meer dan 100.000 telefoontjes te plegen. De IDF gaf hiermee niet alleen hun verrassingselement op van de aanvallen die ze wilden uitvoeren (wat ongehoord is in tijden van oorlog), maar ze stopten ook voortijdig met vele missies die de militaire capaciteit van Hamas hadden kunnen vernietigen, juist om burgerslachtoffers te voorkomen.

Dit brengt ook het feit aan het licht dat er nooit een “Goldstone Report” was voor slachtoffers van andere grote oorlogen zoals in Irak, Afghanistan, Vietnam… Wederom laat het een dubbele moraal zien van een wereld die Israël anders wil beoordelen dan enig ander land die zijn grenzen en burgers verdedigd. Zoals Kemp toevoegde,

“Oorlog is chaos, en vol fouten. Er zijn fouten gemaakt door de Britten, de Amerikanen en andere troepen in Afghanistan. En in Irak. Veel van die kunnen worden toegeschreven aan menselijke fouten. Maar fouten zijn niet oorlogsmisdaden. Meer dan dat, de burgerslachtoffers waren een gevolg van de manier waarop Hamas oorlog wilde voeren. Hamas heeft opzettelijk geprobeerd om haar eigen burgers op te offeren. “

Voor veel Israëliërs is het vooringenomen verslag van de VN business as usual. Maar met de toenemende kritiek over de manier waarop de VN het olie-voor-voedsel schandaal behandelde, genocide in Congo, Kasjmir en daarbuiten negeerde, en tot op de dag van vandaag door Hamas geleide scholen in Gaza ondersteund, bepaald de VN de grenzen waarlangs mensenrechtenschenders zich bewegen. En terwijl de Raad voor de Mensenrechten vervangen is door de Commissie voor de Rechten van de Mens (CHR), is er niet veel veranderd. Recente VN-acties bewijzen nogmaals dat haar jarenlange hobby van inhakken op Israël nog steeds een eerlijk spel is volgens de VN. De score?

Van de 11 zittingen van de Commissie voor de Rechten van de Mens, waren er 5 gericht op Israël.

Maar de VN liet het wel toe dat sommigen van de ergste mensenrechtenschenders van deze wereld – China, Cuba, Eritrea, Saoedi-Arabië, Soedan en Zimbabwe ongedeerd er mee weg komen. Ergo, zelfs Libië laten ze toe als de CHR voorzitter in 2003. Dus hoe kan iemand nog een VN gesponsord rapport geloven dat beweerd dat Israël bewust burgers als doelwit uitgekozen had? In het beste geval heeft de commissie het verslag vol met tegenstellingen gestopt en hebben de auteurs bewust openbaar beschikbare bewijs genegeerd dat hun conclusie weerlegde.

Misschien is de meest vernietigende uitspraak over het verslag die van rechter Goldstone zelf in de New Yorker krant, The Forward in oktober van vorig jaar. Rechter Goldstone zei:

“Als dit een rechtbank was geweest, zou er niets van bewezen zijn.”

Door dit te zeggen, noemde rechter Goldstone het verslag voor wat het in werkelijkheid is: een 574-pagina dikke eenzijdig verslag dat geen enkele rechter serieus zou nemen. Het geeft een podium voor een morele verdraaiing waar de lezers worden geprepareerd om te geloven dat Israël de antagonist in deze Israëlisch-Palestijnse kwestie is en Hamas de protagonist. Maar de feiten ondersteunen deze fantasie niet.

Er zijn tal van inconsistenties in het Goldstone verslag. Getuigen die naar voren kwamen werden niet door middel van kruisverhoor ondervraagd. En er is genoeg bewijs om aan te tonen dat sommige van de getuigenissen die Goldstone collega’s gehoord hebben, niet juist waren. In feite, veel van de opgenomen getuigenissen waren in tegenspraak met de verklaringen van Hamas of door de Palestijnse Islamitische Jihad.

En waar was de onderzoekscommissie toen Hamas 150 raketten op één dag afvuurde richting Israël? Het is interessant om te zien dat een mensenrechtencommissie zich op een land richtte die zich probeerde te verdedigen tegen terroristen en zweeg toen Hamas de burgers van Israël bestookte met mortiervuur en raketten.

Israëlische staatsman, Dore Gold, verwierp het idee dat de IDF niet-strijders gedood had zoals het  Goldstone rapport aangaf, in een interview met David Frost op Al-Jazeera op 16 oktober 2009. Gold’s analisten bij het Jeruzalem Research Center of Public Affairs ïdentificeerde elke Palestijns die stierf in de Gaza-oorlog. Zij ontdekten dat 91 procent van de doden leden waren van Hamas gevechtseenheden zoals de Izz ad-Din al-Qassam Brigade en als anderen dus beweren dat dit niet-strijders waren dit niet alleen onwaar is, maar ook bewijst dat Goldstone erg slordig was.

Laten we het onder ogen zien. De VN heeft een geschiedenis van onevenredigheid in het omgaan met Israël, dus wat doet het? Het negeert de 800-pond gorilla – het feit dat Hamas zich verbergt onder de burgerbevolking, zelfs tot het punt van lanceren van raketten van scholen en huizen, en legt de schuld van alles op de IDF. Dit is niets anders dan zeggen dat Joden nazi’s zijn. Het is de ergste soort van morele verdraaiing die bestaat in onze samenleving van vandaag en het is antisemitisme op zijn grootst. Israëli’s deden al het mogelijke, zelfs kloppen op deuren om burgers te waarschuwen om weg te gaan, voordat de IDF zou aangevallen. Hoeveel terroristen groepen doen dat?

Het is belangrijk om te weten dat het Amerikaanse Congres 344-36 stemde om het Goldstone verslag te veroordelen. Landen binnen de VN waren niet zo vrijgevig. Het valt op dat alle Arabisch olie-producerende landen voor goedkeuring van het verslag gestemd hebben evenals alle landen die de handelsbetrekkingen met Israël beëindigd hebben als gevolg van het olie-embargo van de jaren ’70 (de Afrikaanse landen). Veel van deze landen zijn totalitaire dictaturen en zijn goed gedocumenteerde mensenrechtenschenders. Laten we eens zien welke van de landen, die op dit onconventionele en gebrekkige verslag mochten stemmen, het hebben goedgekeurd:

UN stemming (per land) om het Goldstone rapport goed te keuren:

Ja: Argentinië, Bahrain, Bangladesh, Bolivië, Brazilië, Chili, China, Cuba, Djibouti, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Jordanië, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippijnen, Qatar, Russische Federatie, Saoedi Arabië, Senegal, Zuid Afrika, Zambia.
Nee: Hongarije, Italië, Nederland, Slovakije, Oekraïne, Verenigde Staten.
Afwezig: België, Bosnië Herzegovina, Burkina Faso, Kameroen, Frankrijk, Japan, Kirgyzstan, Madagaskar, Mexico, Noorwegen, Republiek van Korea, Verenigd Koninkrijk, Uruguay.

Bottom-line? De VN heeft veel moeite gedaan om de joodse staat te lynchen sinds de Algemene Vergadering in het voordeel van het creëren van Israël gestemd heeft in 1947. De meesten die bekend zijn met die stemming zullen het ermee eens zijn dat de VN verwacht had dat de zeven binnenvallende Arabische legers Israël wel zouden decimeren dus het was meer een PR-zet dan een motie van vertrouwen. In feite creëerde het drie speciale entiteiten gewijd aan het bevorderen van de Palestijnse zaak  tegen die van Israël. De oudste is het Speciaal Comité voor Onderzoek naar Israëlische Praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk en de andere Arabieren schenden in de Bezette Gebieden.

Laat u niet misleiden door de titel van het Comité. De genoemde gebieden zijn geen “bezette gebieden,” maar “onbetwiste gebieden” die behoren tot Israël. Gaza, Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) en de Golan Hoogvlakte zijn grondgebied van Israël en het veranderen van hun status is onjuist. Hoe vaak heb je gehoord dat iemand die verwijst naar land geschillen buiten Israël om het benoemde als “bezette gebieden”? Misschien alleen nazi-Duitsland. Termen als “bezette gebieden” en “nederzettingen” zijn propaganda termen gebezigd door Arabieren die Israël het recht van bestaan ontzeggen en op hetzelfde moment denigreren en delegitimizeren. Bewijs nodig? Probeer Israël te vinden op een kaart in de Gazastrook of enige andere Arabische gecontroleerde zone. Er is een goede kans dat de joodse staat opvallend afwezig is. De meeste Arabische landen weigeren nog steeds om Israël te erkennen, hoewel het een officieel land is wat 62 jaar geleden is gesticht.

In 1975 richtte de Algemene Vergadering van de VN het Comité voor de Uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk op. Haar werk wordt ondersteund door de Divisie voor Palestijnse Rechten. Ingebed binnen het VN-secretariaat, beschikt de afdeling over 16 personeelsleden en een budget van miljoenen. Helaas bevordert de financiering hiervan een constante anti-Israël propaganda over de hele wereld.

ZOA heeft aan het licht gebracht dat de UNRWA geld levert aan Hamas en ZOA roept ons op hiertegen actie te ondernemen. Het is hoog tijd dat we onze ambtenaren vragen waarom ze steun geven aan terroristen. Er is geen twijfel aan dat het geven van hulp aan mensen die er dringend behoefte aan hebben nobel is, maar niet wanneer de mensen die uw belastinggeld oppotten van Hamas zijn. Dus waarom onze regering – die zojuist een all-time high tekort van 3.8 biljoen heeft bekend gemaakt – aankondigt een bijdrage van 40 miljoen dollar te geven aan UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen, is een goede vraag en één die echt antwoord nodig heeft.

Zij die de situatie in Gaza volgen, weten dat UNRWA het oorspronkelijke aantal vluchtelingen in 1950 schatte op 900.000. Nu, vraagt UNRWA wereldwijd om financiering voor een “vluchtelingen” aantal van meer dan 4,7 miljoen. Er is iets vreselijk mis met dit getal omdat het suggereert dat UNRWA er niet is om vluchtelingen te helpen een productief leven op te bouwen, maar in plaats daarvan creëren ze een sterk groeiende bevolking die alleen kan bestaan door middel van internationale hulp. De meeste hulporganisaties werken met personeel van buiten de getroffen gebieden om de ontheemde personen te helpen hervestigen en integreren in de samenleving. Dit is niet het geval met de UNRWA. In feite precies het tegenovergestelde. UNRWA werft bijna 99 procent lokale Palestijnen, die zodoende bijdragen aan de corrupte omgeving waarbinnen UNRWA werkt.

Het helpen van vluchtelingen is big business geworden met meer dan 29.000 personeelsleden, en er is nog “lang geen gelukkig einde” in zicht.

U kunt wel raden wie, naast de Verenigde Naties, de UNRWA corrupt heeft gemaakt? Bingo, je raad het al: Hamas. Het is algemeen bekend dat Hamas de controle over heeft genomen van de Gazastrook na de Israëlische terugtrekking in 2005. Na het verdrijven van de Palestijnse Fatah in juni 2007, zit Hamas op een goudmijn die twee bloeiende pijlers omvat: de financiële steun en terrorisme.

Rapporten tonen aan dat Hamas met behulp van UNRWA scholen en ambulances gebruiken om terroristische activiteiten uit te voeren. Het is niet verbazingwekkend waarom zo veel zelfmoordterroristen uit de Gazastrook komen als je begrijpt wat het kaliber van de werknemers van UNRWA is. Eén van de UNRWA schooldirecteuren, Awad Al-Qiq, heeft als bijbaantje Hoofd Engineering van de Islamitische Jihad eenheid die bommen en Qassam-raketten in elkaar zet. Maar dat is niet alles. UNRWA maakt gebruik van anti-Israëlische schoolboeken die aanzetten tot haat tegen joden. Door het weglaten van een van de grootste genocides van alle tijden in deze schoolboeken – de holocaust – bestendigt de VN de revisionistische geschiedenis door te doen alsof de gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Terwijl de UNRWA’s recentelijk heeft besproken om Holocaust onderwijs toe te voegen, is het onwaarschijnlijk dat dit ook gebeurt omdat Hamas hiertegen sterk heeft geprotesteerd. Het toevoegen van de holocaust lijkt van weinig waarde totdat beleidsmakers de VN dwingen om haar antisemitische onderwijs te veranderen die kinderen elementaire rekensommen proberen te leren met vergelijkingen als deze:

“Als ik 3 joden dood en jij dood er 2, hoeveel zijn er dan gedood?”

Kinderen haat en geweld leren is niet te vatten. Hiervoor belastinggeld van de Amerikaanse burger te gebruiken is onvoorstelbaar. Maar de Amerikaanse regering is akkoord gegaan om UNRWA maar liefst 40 miljoen dollar te geven en dat betekent een aanzienlijke hoeveelheid Amerikaanse dollars van de belastingbetaler die in de zakken van Hamas terroristen vloeit. Denk aan hoe dat de inspanningen van Hamas ondersteunt om Israëlische burgers te bombarderen.

Tot nu toe, is de VN één van de ergste antisemietische organisaties in de gescheidenis en nu misbruikt het ook nog eens 38 landen voor meer dan een half miljard dollar per jaar ter ondersteuning van 59 vluchtelingenkampen in de Gazastrook. Het is de grootste gefinancierde inspanning in zijn soort in de wereld, en het heeft weinig geholpen om haat te verstommen, de Palestijnen zelfvoorzienend te laten worden of snel vrede in de regio te brengen. Reis door de Gazastrook en je ziet niet het soort infrastructuur die de meeste gebieden hebben die dit bedrag aan financiering krijgen, zoals scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, parken, bomen, voorsteden, enz.

Dus welk democratisch land is een voorbeeld voor de wereld dezer dagen? Onze noordelijke buurman is een voorbeeld. Canada trok recent fondsen van UNRWA in vanwege een rapport in opdracht van het Europees Parlement dat documenteerde hoe UNRWA vakbonden Hamas-terroristen kozen voor het beheer van UNRWA faciliteiten. Word wakker, Amerika! Nieuwsmedia ontdekten dat Hamas al meer dan een jaar geleden vluchtelingenkampen in de Gaza strook exploiteerd en deze terroristische connectie is allang geen breaking news meer.

Wanneer zal onze regering uit haar coma ontwaken? Moeilijk te zeggen. Het zal interessant zijn om te zien hoe lang de UNRWA (err, ik bedoel Hamas) kan blijven doorgaan met het vergaren van een fortuin, terwijl allemaal corrupte jonge geesten wapens smokkelen via 300 tunnels onder de grens van de Gazastrook met Egypte en de Sinaï woestijn. En dan tellen we niet eens de vrachtwagens mee met raketten die Egypte heeft doorgelaten ten koste van Israël. Velen hebben Israël veroordeeld vanwege het bouwen van de muur ter zelfbescherming, maar weinigen zeggen iets over het feit dat Egypte hun eigen muur aan het bouwen is (en nog steeds bouwen). En waarom de ophef over de muur van Israël? Er zijn 21 anderen in de wereld, waaronder de VS muur met Mexico. Deze flagrante dubbele moraal is de reden waarom de ZOA op u rekent om uw bezorgheid te laten horen bij het Congres om de Verenigde Naties onder druk te zetten stappen te ondernemen en ervoor te zorgen dat UNRWA niet de terroristen financiert, en werk of andere steun aan terroristen verleent.

Doe mee met een non-profit organisatie die door de Wall Street Journal, “de meest geloofwaardige pleitbezorgers voor Israël in Amerika” wordt genoemd. De ZOA steunt anti-terrorisme en de pro-Israël-wetgeving en haar campagnes hebben ervoor gezorgd dat vijandige critici van Israël die genomineerd waren voor de belangrijkste regering posities niet benoemd zijn. Bezoek de ZOA site voor meer informatie, meldt u aan voor e-mail alerts en ontdek andere manieren waarop u kunt helpen. Laat ZOA van u horen via Face­book.


Mazzeltov,

Crethi Plethi

Email Email Print Print

Comments are closed.


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

  The trouble with Islam is deeply rooted in its teachings. Islam is not only a religion. Islam (is) also a political ideology that preaches violence and applies its agenda by force.

  — Wafa Sultan, cited in N. C. Munson, Noel Carroll. If You Can Keep It, Allen-Ayers Books, 2010, p. 215

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

 • Show forecast for:
  18 August 2017, 13:35
  Sunny
  WSW
  Sunny
  28°C
  11 km/h
  real feel: 31°C
  current pressure: 1020 mb
  humidity: 36%
  wind speed: 11 km/h WSW
  wind gusts: 22 km/h
  sunrise: 06:06
  sunset: 19:19
  More forecast...
   
CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009