Saturday, August 19, 2017 - 22:30 pm CEST
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   


Dat de anti-Israël lobby alles uit de kast trekt om Israël in een kwaad daglicht te stellen en daarbij grove middelen niet schuwt is ons bekend, maar dat ze er ook bewust bij liegen en bedriegen zegt toch wel iets over het karakter en ware bedoelingen van de mensen achter de anti-Israël lobby. Niets wordt geschuwd om Israël aan te klagen en daarmee hetzelfde soort klimaat te creëren als in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook toen werd de wereld klaar gemaakt voor de gedachte dat de Joden overal de schuld van waren en daarom aangepakt moesten worden. Laten we wel wezen, Geert Wilders staat terecht op de beschuldiging van het beledigen van Moslims, maar is niet het tegenovergestelde al jaren aan de gang wat betreft het demoniseren en beledigen van Joden?

De boycotcampagne van de organisatie PEACE tegen producten van Israëlische nederzettingen is ‘misleidend’ en ‘oneerlijk’, concludeerde het College van Beroep van de Reclame Code Commissie deze week in hoger beroep. Vorig jaar stelde de Reclame Code Commissie het IPC al in het gelijk, maar PEACE ging hiertegen in hoger beroep. Nu is er dus opnieuw in het voordeel van het IPC uitspraak gedaan. Lees hieronder het persbericht van het Israël Producten Centrum.

Boycot produkten van Palestijnen (als alternatief voor de Boycot Israel Produkten Campagne)

NIJKERK/DEN HAAG – De boycotcampagne tegen producten uit de Israelische nederzettingen van de organisatie Peace was “misleidend” en “oneerlijk”. Ook in een politieke campagne mogen geen beweringen staan die in strijd zijn met de waarheid, besliste het College van Beroep van de Reclame Code Commissie deze week.

Peace had op grote schaal een folder verspreid die opriep tot het boycotten van producten uit Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte. In die folder, die ook via internet werd verspreid, beweerde deze organisatie dat de verkoop van producten uit Joodse nederzettingen ‘in strijd is met het internationale recht’ en ‘in strijd met het beleid van de Nederlandse regering en met dat van de Europese Commissie’, en dat importeurs ‘massale fraude plegen’ met ‘valse papieren’ en ‘vervalste etiketten’ om deze producten toch te verkopen.

Klacht

Het Israel Producten Centrum (IPC), dat onder meer wijn en huidverzorgingsproducten uit Israel importeert en verkoopt, had vorig jaar bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend over deze campagne. Het IPC voelde zich door de onware beweringen en beschuldigingen van Peace aangetast in zijn goede naam en zakelijk benadeeld. Op 23 juni 2009 stelde de Reclame Code Commissie het IPC in het gelijk: bovengenoemde beweringen werden als feit gepresenteerd, terwijl zij niet waar zijn, was haar oordeel.

Peace ging tegen de beslissing in beroep. Het stelde dat de gewraakte beweringen slechts ‘minder diplomatiek’ waren en geoorloofd in een politieke campagne, en dat de Reclame Code Commissie niet bevoegd is zich over dergelijke zaken uit te spreken.

Dit appel heeft het College van Beroep op alle punten afgewezen. Ook reclame voor denkbeelden moet zich houden aan de regels in de Nederlandse Reclame Code. Peace doet met stelligheid beweringen waarvan de juistheid niet aannemelijk is, het is onduidelijk over welke producten Peace het precies heeft, en met dit alles wordt de consument verleid tot beslissingen die hij anders niet zou nemen, oordeelde het College van Beroep. De campagne vroeg ook financiële steun.

Bovendien acht het College van Beroep de bewering dat verkoop van deze producten ‘in strijd zou zijn met het Internationaal Recht’ “oneerlijk”. Het College adviseert Peace om niet meer op die manier reclame te maken en gaat daarmee verder dan de Reclame Code Commissie deed.

Bonafide media

Het gaat hier, net als bij uitspraken van de Reclame Code Commissie, om een advies. Maar bonafide media in Nederland hebben de Reclame Code onderschreven en publiceren daarom geen reclame-uitingen die daar strijdig mee zijn.

De campagne had bovendien tot heel veel klachten geleid van consumenten en van adverteerders in de bladen waarin werd geadverteerd, waaronder Volkskrant Magazine, de omroepgids van de VPRO en huis aan huis-bladen.

Dit advies is een tegenvaller voor Peace en anderen die oneerlijke beweringen gebruiken als basis voor boycotcampagnes tegen producten uit Israel en/of de gebieden: ook bij het propageren van hun mening mogen zij de waarheid voortaan geen geweld meer aandoen.


Mazzeltov,

Crethi Plethi

Email Email Print Print

One Comment to “Boycotcampagne tegen Israel ‘Misleidend’ en ‘Oneerlijk’”

  1. […] naar de achtergronden van het rapport te kijken. Daarnaast roept ook de PVDA regelmatig op tot een boycot van Israël produkten en goederen. Het zal u niet verbazen dat veel moslims in Nederland traditioneel op de PVDA […]


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

    Never, never, never believe any war will be smooth and easy, or that anyone who embarks on the strange voyage can measure the tides and hurricanes he will encounter. The statesman who yields to war fever must realise that once the signal is given, he is no longer the master of policy but the slave of unforeseeable and uncontrollable events…Always remember, however sure you are that you could easily win, that there would not be a war if the other man did not think he also had a chance.

    — Winston Churchill, Chapter 18 (With Buller To The Cape), p. 246

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009