Friday, August 18, 2017 - 07:03 am CEST
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   


Door Crethi Plethi

You can read this article in English here.

Vrijdagnacht was het dan zover. Zoals Geert Wilders het al voorspelde tijdens de besprekingen naar aanleiding van het Rapport Davids “binnen een half jaar is dit kabinet gevallen”, heeft vice-premier Bos zich onbuigzaam opgesteld in de kwestie Uruzgan waardoor het vertrouwen om samen verder te gaan verdwenen was en er niets restte dan het kabinet te laten vallen. In commentaren lees je regelmatig dat Nederland een internationale verplichting heeft om deel te blijven nemen aan de NATO inzet in Afghanistan, maar dat de PVDA zich star vast hield aan eerder gemaakte afspraken. Hoe waar dit ook is, geeft het vallen van Balkenende IV ook iets anders aan. De Nederlandse PVDA is een onbetrouwbare partner gebleken en dat vanwege het politieke spel als er verkiezingen op komst zijn. Dat Wouter Bos (en daarmee de PVDA) onbetrouwbaar is heeft hij al eerder bewezen tijdens de kabinetsformatie van Balkenende II. Waarschijnlijk verwacht Wouter Bos te kunnen oogsten dankzij zijn Uruzgan opstelling, maar dat zal dan vooral op conto komen van de PVDA’s “moslim” electoraat.

Deze zelfde Islamitisch-Linkse opstelling laat de PVDA ook regelmatig zien in de kwestie Israël en de Palestijnen. Onlangs las ik een interessant artikel van Professor Barry Rubin (NATO kills civilians accidentally) over de dubbele moraal die de wereld laat zien als het gaat om burgerslachtoffers veroorzaakt door Israël in de strijd tegen Islamitisch terrorisme ten opzichte van de burgerslachtoffers veroorzaakt door de NAVO in Afghanistan.

Martijn van Dam

Het herinnerde me aan een discussie die ik een tijdje geleden had met het PVDA Tweede Kamerlid Martijn van Dam. Hij is lid van de PVDA en woordvoerder buitenlandse politiek en media. De PVDA is in Nederland onderdeel van de anti-Israël lobby en speelt een stimulerende rol als het gaat om het zwart maken van Israël, het verspreiden van negatief nieuws over Israël en het steunen van de uitkomsten van de Goldstone Rapport zonder naar de achtergronden van het rapport te kijken. Daarnaast roept ook de PVDA regelmatig op tot een boycot van Israël produkten en goederen. Het zal u niet verbazen dat veel moslims in Nederland traditioneel op de PVDA stemmen.

De Associated Press bericht: “Twaalf Afghanen werden zondag gedood toen twee raketten, die afgevuurd waren tegen opstandelingen, het doel mistte en in een huis insloeg tijdens de tweede dag van de meest ambitieuze poging van de NAVO in Afghanistan om de grip van de militanten op het gevaarlijke zuiden van het land te breken.”

Rubin schrijft in zijn artikel:

“Die twaalf Afghanen zijn natuurlijk burgers, een woord wat het verslag in de inleiding nalaat te vermelden, maar het wordt verderop in het verhaal genoemd. De Taliban-militanten zouden we terroristen kunnen noemen, hoewel in sommige opzichten zelfs die benaming te genereus zou zijn. Zij brachten een regime in Afghanistan, die duizenden mensen vermoord en vrouwen als vee behandeld heeft, en ze hielpen om 11 september 2001 mogelijk te maken, waarbij 3.000 Amerikanen werden afgeslacht… Later in het artikel wordt terloops vermeld dat de “militanten” vanuit huizen van burgers vuren op de Amerikaanse mariniers in de stad. En het is precies dit soort dingen die leiden tot burgerslachtoffers. Dit incident zal snel worden vergeten, net zoals soortgelijke hiervoor.”

De discussie die ik had met Martijn van Dam ging over een gelijkwaardig incident waarbij een Nederlandse F-16 betrokken was, toen een raket werd afgevuurd op een huis met Taliban militanten, terwijl er ook burgers op hetzelfde terrein aanwezig waren. Dit resulteerde in de dood van 13 mensen (4 Taliban militanten) waaronder 3 vrouwen en 6 kinderen en 3 burgers raakten gewond. Ik vroeg aan Martijn van Dam waarom hij stil bleef na dit incident, terwijl als Israël burgerslachtoffers veroorzaakt, hij (en de rest van de Nederlandse anti-Israël lobby) meteen Israël veroordelen en Israël beschuldigen van het opzettelijk bestoken van burgerdoelen of erger nog, van oorlogsmisdaden.

Rubin schrijft:

“Als dit incident gebeurd was ten gevolge van Israëlische raketten zou het massale demonstraties tegen Israël losmaken, er zou een VN-rapport gepubliceerd worden wat stelt dat hieruit blijkt dat Israël een criminele Staat is, veel regeringen zouden roepen om sancties tegen Israël, anderen zouden voorstellen doen voor een internationaal onderzoek, en het zou Westerse intellectuelen motiveren om te zeggen dat dit bewijst dat Israël geen recht op bestaan heeft. En toch was deze dwaling met de NAVO-raketten zonder twijfel een ongeluk, net zoals dat soms gebeurt (waarschijnlijk met een veel lagere frequentie in proportionele termen bekeken) als Israël zich verdedigt tegen de Hamas en Hezbollah, twee groepen die streven naar de genocide van de Joodse inwoners van Israël. Dergelijke incidenten horen bij de aard van oorlogvoering, en vooral in de aard van oorlogvoering zoals die door Hamas, Hezbollah en de Taliban gevoerd worden. Is het echt zo moeilijk om deze dingen te begrijpen?”

Dus, stel ik u opnieuw de vraag, Martijn van Dam, is het echt zo moeilijk om deze dingen te begrijpen? Of moet u zo nodig de anti-Israël agenda van uw partij ondersteunen? U wilt zeker niet de Islamitische-linkse alliantie teleurstellen, of niet? Eerlijkheid is een deugd, meneer van Dam.

Rubin gaat verder:

“Waarom wordt Israël dan anders benaderd bij dit soort incidenten dan de NATO in Marjah, Afghanistan (of het Nederlandse incident in Helmand, Afghanistan)? Er zijn veel redenen, maar de grootste reden is deze: de Verenigde Staten is een groot machtig land en veel mensen willen de Verenigde Staten niet van zich vervreemden of bekritiseren. Israël is maar een klein land. En ondanks de schijn, is Israël nog steeds “David”, terwijl Hamas en Hezbollah door Iran, de Arabische (moslim)staten en de West-linkse alliantie gesteund, de “Goliath” is.”

Ik denk dat Barry Rubin dit keer zijn lezers wilde sparen, want ik ben er niet zo zeker van dat het feit dat veel mensen de Verenigde Staten niet van zich willen vervreemden of bekritiseren hiervoor de grootste reden is. Mijn indruk is toch wel het tegenovergestelde, zeker wat Europa aangaat. Veel Europeanen doen niets anders dan de Verenigde Staten bekritiseren en aanvallen. Ik denk juist dat we hier te maken hebben met een verborgen agenda, namelijk joden haat in de meest pure vorm, gegrondvest in de harten van Europeanen (in organisaties, in onze regeringen en ook in Moslimlanden) en dat is de hoofdreden voor de dubbele moraal en de vooringenomenheid die we zien tegen Israël. Want de volgende supermacht kan net zo goed China of Rusland worden en dat zou de dubbele moraal niet doen stoppen, terwijl er altijd (net zoals vroeger) maar één Israël (Jood) is geweest wat beschuldigd kan worden en dat zal nooit stoppen. Het vraagt echter wel een zekere moed om naar jezelf toe te erkennen dat de redenen van deze wereldwijde strijd tegen Israël en de Joden gefundeerd zijn in progressieve, Islamitische, extremistische of antisemitische gevoelens. Onze wereld wordt helaas gedomineerd door deze gevoelens: bijvoorbeeld de VN wordt gedomineerd door de Islamitische landen en door de Chinese en Russische veto’s. Fascisme, links extremisme, nazisme, Islamofascisme, religieus extremisme, Islamisme and radicaal socialisme, zij allen delen deze anti-Joodse gevoelens.

Terug naar mijn discussie met Martijn van Dam. Ik vroeg hem of hij “het verschil in deze zaak kon aangeven tussen de Nederlanders en Israëliërs wat betreft het veroorzaken van burgerslachtoffers.” Ik benadrukte dat de Nederlandse politici zwijgen in de media als er burgerslachtoffers vallen door acties van een Nederlandse F-16 (of door andere NAVO troepen). Terwijl Israël meteen en onvoorwaardelijk veroordeeld wordt door dezelfde Nederlandse politici, hoor ik nu geen veroordeling voor deze NATO actie. Het lijkt er wel op alsof een Palestijns leven van meer waarde is voor de Nederlandse politici dan een Afghaans leven. En zo gauw “onze jongens” (of NAVO troepen) verantwoordelijk zijn voor burgerslachtoffers, krijgen “we” meteen te horen dat er zorgvuldig gehandeld is en is het plotseling onvermijdelijk dat er burgerslachtoffers vallen in de strijd tegen de Taliban… bla bla bla bla… maar dit alles geldt niet voor Israël. Wat ik me dan afvraag is wat de mensen verschillend vinden aan wat de Taliban doet en wat de Hamas doet in het gebruiken van burgers als menselijk schild tijdens gevechten. Daarnaast vroeg ik hem om de Nederlandse actie te veroordelen en het een mogelijke misdaad te noemen tegen de menselijkheid en een onderzoek te starten. Zo niet, zwijg dan ook in het vervolg over israël.

Denk je dat hij met een wel doordacht antwoord kwam? Dan kom je bedrogen uit. Hij antwoordde als verwacht, vol met anti-Israël vooroordelen, en zich verschuilend achter de anti-Israël lobby (in de VN), die zich door het installeren van comités, missies en produceren van officiële documenten met anti-Israël retoriek probeert te rechtvaardigen:

“Wat gebeurd is, is verschrikkelijk. Bij Israel hebben wij gepleit voor onderzoek, nu pleiten we ook voor onderzoek. Misschien kun je eerst het antwoord afwachten voordat je grote woorden gebruikt. Het was overigens het VN-onderzoek dat geconcludeerd heeft dat Israel oorlogsmisdaden heeft gepleegd, niet ik. De VN-commissie is van mening dat Israel zijn doelen niet zorgvuldig selecteerde zoals je zegt. Integendeel.”

Je begrijpt natuurlijk wel dat een officieel onderzoek in het Nederlandse Parlement of bij de VN nooit opgestart is wat betreft de burgerslachtoffers in Afghanistan.

Ik heb Martijn van Dam eraan herinnerd dat het meestal de Nederlandse anti-Israël lobby is die grote woorden gebruiken als het op Israël aankomt. Israël is vrijwel altijd de beschuldigde partij en dat zelfs zonder een onderzoek. De Hamas en de Taliban zijn niet eens zo verschillend wat betreft hun achtergronden (beide terreurgroepen op Islamitische basis die hun samenleving Islamiseren en de Islamitische Religieuze Wetgeving willen opleggen), wat betreft hun gevechtstechnieken in burger gebieden, in het gebruik van burgers als menselijke schilden en beiden zijn bereid om hun eigen mensen op te offeren, terwijl Hamas de directe vernietiging van Israël nastreeft. Ik heb Martijn van Dam voorgesteld om de VN een onderzoek te laten doen, onder leiding van Pakistan, Egypte en Cuba naar de luchtaanval door de Nederlandse F-16.

Volgens Martijn van Dam is het slechts een incident:

Houdt u wel het verschil in het oog tussen een afschuwelijk incident waar enkele burgerslachtoffers bij zijn gevallen en een oorlog van drie weken met vele incidenten en vele honderden burgerslachtoffers?

Welnu, sinds het begin van de oorlog in 2001 (in Afghanistan) zijn er tussen de 5,317 en 8,109 Afghaanse burgerslachtoffers gevallen door gerichte gevechtshandelingen van VS en NATO troepen. Dit een incident te noemen laat nogal een dubbele moraal zien, vindt u niet?

Volgens Martijn van Dam worden:

In Afghanistan dergelijke incidenten tot nu toe vaak door minstens drie partijen onderzocht, namelijk de de betrokken landen zelf, de NAVO en de Afghaanse mensenrechtencommissie die onafhankelijk en kritisch is. Ook de Afghaanse regering of de VN (UNAMA) kunnen onderzoeken doen na incidenten waar men dat nodig acht. Ook Amnesty, Human Rights Watch of andere internationale organisaties doen onderzoek indien ze dat nodig vinden. Conclusies van dergelijke onderzoeken zijn nog nooit door de betrokken landen de prullenbak in verwezen of gekraakt wegens zogenaamde partijdigheid of eenzijdigheid. NAVO-landen werken bovendien altijd volledig mee aan onderzoeken. De situaties zijn dus niet geheel vergelijkbaar.

Inderdaad kunnen ze dergelijke onderzoeken doen. En wat zou de wereld daar dan vervolgens mee doen?

En dat is dus precies het punt wat ik hier tracht te maken. De Afghaanse regering of de VN vragen helemaal niet om het onderzoeken van deze incidenten op basis van de beschuldiging van oorlogsmisdaden zoals dat wel gebeurd is na de Gaza oorlog met de Goldstone Comité. Het doen voorkomen dat Israël niet een democratisch land is waar beschuldigingen van oorlogsmisdaden niet serieus onderzocht worden en waar niet wordt samen gewerkt met onbevooroordeelde en onafhankelijke onderzoeken is hetzelfde als opzettelijk demoniseren van Israël. In feite zijn het juist de Hamas en de Taliban die buiten alle Internationale wetten en de Geneefse Conventie om opereren. Wie onderzoekt deze zaken? Wanneer zijn politici geïnteresseerd in gebalanceerde feiten en bezorgd over burgerslachtoffers ten gevolge van terroristische acties door de Hamas en de Taliban?

Is Martijn van Dam een politicus die Joden haat? Nee, hij is geen joden hater, maar hij is zeker wel een linkse politicus die weet hoe hij in de hedendaagse politieke stroming politiek correcte antwoorden moet geven die passen in het anti-Israël patroon zoals we die zien in Europa, de VN en de VS. Hij ziet er zelfs heil in om met de Hamas te praten, terwijl hij weet dat Hamas niets liever wil dan een genocide veroorzaken onder de Joodse bevolking van Israël. Voor Israël valt er niets te winnen met deze beleidsmakers en Israël heeft ook niets te winnen met Martijn van Dam’s partij, de PVDA.

Het vraagt inderdaad moed om te erkennen dat de wereld ingezet heeft op een nieuwe holocaust. Is het echt zo moeilijk om deze dingen te begrijpen?


Mazzeltov,

Crethi Plethi

Email Email Print Print

Comments are closed.


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

  The mosques are our barracks, the domes our helmets, the minarets our bayonets and the faithful our soldiers.

  — Recep Tayyip Erdoğan, Spoken at a public meeting in Siirt in southeastern Turkey (Dec 12, 1997), reciting a poem by secular nationalist poet Ziya Gökalp, “Asker Duasi” [Prayer of the Soldier], 1912.

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

 • Show forecast for:
  18 August 2017, 08:03
  Sunny
  W
  Sunny
  21°C
  4 km/h
  real feel: 21°C
  current pressure: 1010 mb
  humidity: 75%
  wind speed: 4 km/h W
  wind gusts: 7 km/h
  sunrise: 06:06
  sunset: 19:19
  More forecast...
   
CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009