Wednesday, August 16, 2017 - 23:42 pm CEST
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   


Email Email | Print Print

post divider

Donderdag, 20 mei, 2010 | Door Crethi Plethi

De zogenaamd "gematigde" moslima die Hamas weigert te veroordelen als terroristische organisatie en uiteindelijk voor genocide op het joodse volk blijkt te zijn.

 

De Mythe van de “Gematigde” Islam

Hoe David Horowitz een “gematigde” moslima ontmaskerd als een jodenhater en voorstander van genocide. Deze videoclip is een goed voorbeeld van hoe vele zogenaamd “gematigde” westerse moslims werkelijk denken als het gaat om islamitisch terrorisme tegen joden.

Gedurende een toespraak van David Horowitz (Frontpagemag.com), tijdens een “Israel Apartheid Week” aan de Universiteit van Californië, San Diego (UCSD), probeert een moslima door middel van het stellen van een vraag het betoogde verband tussen islamitische terroristische groeperingen en fondswerving door de UCSD afdeling van de Amerikaanse Moslim Studenten Vereniging te ontkrachten. In het gesprek wat volgt, legt David Horowitz fijntjes de ware motieven bloot van deze moslima en de landelijke moslim studenten vereniging waar ze bij betrokken is.

Zie hier de clip:

Zie hier de vertaling:

MSA moslima: Goedenavond, ik wilde u even bedanken voor uw komst naar de campus vanavond en voor het presenteren van uw standpunt, het is altijd belangrijk om twee verschillende meningen op hetzelfde moment naast elkaar te leggen. Uhm…, zeer nuttig. Mijn naam is Jumanah Imad Musa Albahri en ik ben een student hier op UCSD. Euh… ik was uw literatuur aan het lezen en vond dat veel interessanter dan uw toespraak, en ik vond een aantal interessante dingen over de MSA, dat is een organisatie die erg actief is op de campus en in het organiseren van onze jaarlijkse “Hitler Jugend” week… ‘komt allen naar deze bijeenkomsten.’ Uhm… als u de verbinding tussen de MSA en Jihad terroristische netwerken kunt verduidelijken, omdat de laatste keer dat ik het gecontroleerd heb, moesten we onze eigen fondsenwerving doen, en wij hebben nooit hulp gekregen van anderen. Dus als u de verbinding tussen de UCSD’s MSA kunt verduidelijken of als u niet dergelijke informatie bezit, misschien kunt u dan een verbinding aantonen tussen andere MSA UC’s [universiteiten], want de verbinding is in uw pamflet niet duidelijk gelegd, …dus als u zou kunnen verduidelijken.

Horowitz: Oké. Wil je Hamas hier en nu veroordelen?

MSA moslima: Het spijt me, wat?

Horowitz: Wil je Hamas veroordelen?

MSA moslima: Of ik Hamas wil veroordelen?

Horowitz: …als een terroristische organisatie… Genocidale organisatie.

MSA moslima: Vraagt u nu om mij mezelf te laten kruisigen?

Horowitz: Dus u wilt niet. Ik heb dit eigenlijk al vele malen ervaren. U heeft het pamflet niet echt gelezen, omdat het pamflet in hoofdstukken en verzen verdeelt is. De belangrijkste verbinding is dat de MSA een onderdeel van de Moslimbroederschap netwerk is, zoals geopenbaard in deze documenten …

MSA moslima: Ik denk niet dat u begrijpt wat ik daarmee bedoelde. Ik bedoel als ik iets zeg, weet ik zeker dat ik gearresteerd zal worden, om redenen van binnenlandse veiligheid. Dus als u gewoon mijn vraag kunt beantwoorden…

Horowitz: Als je Hamas veroordeelt, zal het Departement Binnenlandse Veiligheid je arresteren?

MSA moslima: Als ik Hamas steun…, omdat uw vraag mij dwingt om Hamas te veroordelen. Als ik Hamas steun, kom ik erg slecht over.

Horowitz: Als je Hamas niet veroordeelt, steun je Hamas blijkbaar. Zaak gesloten! Ik heb deze ervaring ook op UC Santa Barbara gehad, waar 50 leden van de Moslim Studenten Vereniging in de voorste rijen zaten. En gedurende het gehele uur van mijn toespraak, bleef ik maar vragen of ze Hezbollah en Hamas zouden willen veroordelen. En geen van hen wilde dat doen. En toen het vragenuurtje begon, was de voorzitter van de Moslim Studenten Vereniging de eerste persoon om een vraag te stellen. En ik zei: “Voordat je begint, wil je Hezbollah veroordelen?” En hij zei: “Nou, die vraag is te ingewikkeld voor slechts een ja of nee antwoordt.” Dus ik zei: “Oké, ik zal het op deze manier aan u voorleggen. Ik ben een jood. De leider van Hezbollah heeft gezegd dat hij hoopt dat wij allemaal verzamelen in Israël, zodat hij ons niet wereldwijd hoeft op te jagen. Voor of tegen?”

MSA moslima: Voor…

Horowitz: Dank u wel… Dank u voor uw komst en dat u laat zien wat we hier hebben. En u draagt dat ook uit in uw terroristische halsdoek.1

MSA moslima: Als u zou begrijpen…

Horowitz: na na na …U hebt niet geluisterd naar de dame…

MSA moslima: …Kunt u misschien mijn vraag beantwoorden…

Horowitz: …je stelt een vraag, je krijgt geen gelegenheid om een speech te houden…

 

Veel mensen denken dat er een groot verschil is tussen fundamentalistische en gematigde moslims. De gematigde moslims komen immers zo keurig over: netjes gekleed, gestudeerd en welbespraakt, en immer paraat met de slogan “islam is een religie van vrede,” hoewel dit elke dag in tegenspraak is met de dagelijkse moordaanslagen in de naam van islam en Allah. De hoofddoek van sommige moslima nemen we voor lief, omdat dit immers hoort bij het democratisch recht van vrije keuze van onze Westerse samenleving en tegelijk maken wij ons, en vooral ook de moslima’s in Nederland, niet druk om het gebrek aan democratisch recht van bijvoorbeeld de Iraanse vrouwen in Iran die geen keus hebben in het wel of niet dragen van een hoofddoek. Wat veel mensen echter ook over het hoofd zien is dat vele “gematigde” moslims, zoals ook deze moslima, zich beroepend op onze Westerse democratische waarden, er zelf radicale fundamentalistische denkbeelden op nahouden en steun geven aan islamitisch terrorisme tegenover dezelfde democratische waarden, door bijvoorbeeld het provocerend dragen van de PLO-sjaal of het niet veroordelen van islamitische terreurorganisaties of het propageren van (de politieke) islam van terroristische en fundamentalistische netwerken als de Moslimbroederschap en Hamas. Wat dus laat zien hoe gematigd ze werkelijk zijn.

Mosab Hassan Yousef2, zoon van Hamas oprichter Sjeik Hassan Yousef, vergelijkt de Islam met een ladder in zijn boek “Zoon van Hamas“:

Islamitische leven is als een ladder, met gebeden en het loven van Allah als de onderste trede. De hogere tredes vertegenwoordigen het helpen van de armen en behoeftigen, het stichten van scholen, en het ondersteunen van goede doelen. De hoogste trede is… jihad. Traditionele moslims staan aan de voet van de ladder, ze leven alsof ze een schuld hebben, omdat ze de islam niet echt praktizeren. Aan de top staan de fundamentalisten, die u in het nieuws ziet vanwege het doden van vrouwen en kinderen voor de glorie van de god van de Koran. Gematigden bevinden zich daar ergens tussenin. Echter, een gematigde moslim is in feite veel gevaarlijker dan een fundamentalistische, omdat hij ongevaarlijk overkomt, en je nooit kunt weten wanneer hij de volgende stap in de richting van de top genomen heeft. De meeste daders van zelfmoordaanslagen beginnen als gematigden.

Het wordt tijd dat de Westerse burgers wakker worden en gaan inzien dat niet de traditionele moslims het probleem zijn, maar dat de bron waaruit ze putten, de Islam, het probleem is. Elke moslim die serieus de koran, de hadith en sharia3 bestudeert en de daarin vermelde uitspraken en levenswijze van Mohammed als voorbeeld neemt, zal innerlijk een transformatie ondergaan van traditioneel naar gematigd, en in het ergste geval naar fundamentalistisch en als zodanig gaan denken en handelen. En dit komt aan de oppervlakte op momenten waarop de geesten zich scheiden, zoals met de 11 september aanslagen, waarbij we wereldwijd dansende moslims op straat zagen die de aanslagen als een overwinning vierden, of zoals in Nederland bij demonstraties tegen Israël, waarbij “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” geroepen wordt en Nederlandse parlementariërs meelopen (letterlijk als ‘dhimmi meelopers’) in de voorste rijen.

De islam heeft altijd als doel gehad om de wereld te veroveren. Het is een opdracht van de god van de koran en van mohammed, de profeet. Zo is de islam begonnen en daar is de islam nooit van afgeweken. We kunnen onze ogen ervoor sluiten, zoals ook vele traditionele moslims doen, maar dat maakt slechts dat het onheil je overvalt zoals een dief dat doet tijdens de nacht.


Noot:

 

1 Keffiyeh (oorspronkelijk een mannensjaal die door Arabische boeren gedragen werd), ook wel PLO-sjaal of Arafat sjaal genoemd, staat in het Westen als symbool voor de Palestijnse (terroristische) strijd tegen Israël. Arafat drapeerde het in de vorm van het land Israël om zijn hoofd. De Palestijnse terroriste en vliegtuigkaapster Leila Khaled was in 1969 de eerste vrouw die de keffiyeh publiekelijk gedrapeerd over haar schouders droeg. Het was vanzelfsprekend geen toeval dat deze MSA “gematigde” moslima op deze avond (Israël Apartheid Week) de PLO-sjaal droeg, wat Horowitz dan ook fijntjes opmerkte aan het eind van het gesprek.

2 Mosan Hassan Yousef is geboren (1978) in Ramallah, ongeveer 10 km ten noorden van Jeruzalem. Als eerste zoon van één van de oprichters van Hamas, Sjeik Hassan Yousef, wordt hij opgevoed met het ideaal van martelaarschap voor Allah. Hij zegt zelf dat het voor Palestijnse jongeren op de Westelijke Jordaanoever heel normaal is om als strijders opgevoed te worden. Toen hij 10 jaar oud was werd hij tijdens de 1e intifada (1987-1993) gearresteerd wegens het gooien van stenen naar joodse kolonisten. Hij is daarna nog meerdere malen gearresteerd. Mosan kwam in gewetensnood toen hij zich realiseerde hoe gewelddadig en bruut de Hamas omging met haar eigen mensen en hoe ze het vluchtelingenprobleem misbruikten voor hun politieke doeleinden. Hij begon toen te twijfelen aan de islam en aan de ideologie van hamas. Hij is gerecruteerd door de Shin Bet, Israels binnenlandse geheime dienst, waardoor vele aanslagen voorkomen konden worden en op basis waarvan ook bijvoorbeeld de Palestijnse politieke leiders Ibrahim Hamid en Marwan Barghouti als terroristen ontmaskerd en gearresteerd konden worden. In 1999 bekeerde Mosan zich tot het christendom en liet zich in 2005 dopen. Hij vluchtte naar de Verenigde Staten in 2007 en strijd nu tegen het totalitarisme in de islam. Zijn vader en familie hebben hem onteerd en dood verklaard.

3 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg merkte in een arrest van 13 februari 2003 over de rechtmatigheid van een verbod voor de Turks-islamitische Refah partij op “dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie”. Op 29 juni 2004 oordeelde het Hof in een arrest over de rechtmatigheid van een verbod op het dragen van een hoofddoek bovendien “dat de bepalingen van de sharia, onder andere betreffende strafrecht, lijfstraffen en de positie van vrouwen in het geheel niet verenigbaar zijn met de seculiere rechtsstaat en de Conventie (= de Europese conventie voor mensenrechten)”.


9 Comments to “De Mythe van de “Gematigde” Islam”

 1. De Mythe van de “Gematigde” Islam #islam #israel http://j.mp/9tYmze

 2. avatar Elisabeth says:

  RT @CrethiPlethi: De Mythe van de “Gematigde” Islam #islam #israel http://j.mp/9tYmze

 3. […] “gematigde” moslima ontmaskerd als een genocidale joden-hater [Voor video en vertaling zie: De Mythe van de Gematigde Islam; 20 mei, […]

 4. avatar Parsons says:

  De Mythe van de “Gematigde” Islam – http://tinyurl.com/6fd7hzk #islam #zooomoslim

 5. avatar OlifaNT says:

  Nog en fijn voorbeeld http://bit.ly/cnREfQ @Kos_


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

  One thing that really doesn’t help is when some patronizing, multicultural fascist decides to ban something innocuous because they think it might offend Muslims.

  — Pat Condell, From “Islam is not a victim;” July 20, 2008; YouTube

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

 • Show forecast for:
  17 August 2017, 00:42
  Clear
  WNW
  Clear
  23°C
  4 km/h
  real feel: 23°C
  current pressure: 1010 mb
  humidity: 78%
  wind speed: 4 km/h WNW
  wind gusts: 4 km/h
  sunrise: 06:05
  sunset: 19:21
  More forecast...
   
CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009