Saturday, August 19, 2017 - 22:38 pm CEST
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   


Email Email | Print Print

Sat, Dec 12, 2009 | Tweede Kamer wil Iraanse Revolutionare Garde op Europese terroristenlijst | Door Wim Kortenoeven

Het CIDI – Centrum voor Informatie en Documentatie Israel – heeft een achtergrond artikel gepubliceerd over de Tweede Kamer motie m.b.t. de Iraanse Revolutionaire Garde. Het is belangrijk om kennis te nemen van de ideologische achtergronden van dit soort militaire bewegingen, aangezien het veel duidelijk maakt over het anti-semitische karakter van deze sterk op de Islam gefundeerde strijdkrachten. Wij publiceren alleen het gedeelte over de Iraanse Revolutionaire Garde. Het volledige artikel kan je hier lezen.

basiji-mahdi-welcome-flag

Vlag van de Basiji waarin de Mahdi (de komende Islamitische Messias) verwelkomt wordt

Revolutionaire Garde een staat in een staat

Het Iraanse Revolutionaire Garde Korps (Sepāh e Pāsdārān e Enqelāb e Eslāmi) staat in Iran ook bekend als de ‘Pasdaran‘ en als ‘Sepah‘. Deze uit ideologisch gedreven en streng geselecteerde vrijwilligers bestaande eenheid – die geheel los staat van het Iraanse leger – werd in 1979 opgericht door Ayatollah Ruhollah Khomeini en is het belangrijkste instrument van het Iraanse regime. Het korps, dat onder direct bevel staat van Khomeini’s opvolger Ayatollah Ali Khamenei (de ‘Opperste Leider‘), vormt feitelijk een ‘staat in een staat‘, met eigen luchtmacht-, marine-, commando- en bewakingseenheden, inlichtingendienst, expeditieleger (de ‘Quds‘ strijdmacht), gevangenissysteem en vertakkingen in alle onderdelen van de Iraanse samenleving.

Het IRGK is relatief klein, met een kader van 125 duizend man, maar het controleert de Basij. Dat is een uit honderdduizenden jonge mannen en vrouwen bestaande vrijwillige gewapende militie, die tot in de kleinste Iraanse gehuchten de orde handhaaft en de belangen van het moellahregime verdedigt. De Basij zijn het voetvolk van het IRGK. Volgens het officiële Iraanse persbureau IRNA telt de Basij-organisatie 12,5 miljoen leden, waarvan het merendeel overigens ‘nominaal’ lid is en niet aan Basij-activiteiten deelneemt. Het lidmaatschap biedt veel maatschappelijke voordelen en de organisatie trekt daardoor ook veel in ideologisch opzicht minder geëngageerde Iraniërs aan. Maar de harde kern vormt de ruggengraat van het regime. De Iraanse banneling-wetenschapper Ali Alfoneh (thans werkzaam bij het American Enterprise Institute) vergeleek vorige maand op een Iran-conferentie in Berlijn het reguliere Iraanse leger met de Wehrmacht en het IRGK met de SS.

Export van de islamitische revolutie

pasdaran-flag

Vlag van de Pasdaran

De rol en de bevoegdheden van het IRGK zijn vastgelegd in de grondwet van de Islamitische Republiek Iran en hebben een wereldwijd karakter: “Bij het formeren en uitrusten van de strijdkrachten van het land moet aparte aandacht worden besteed aan geloof en ideologie. […] Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het bewaken en zekerstellen van de grenzen van het land, maar ook voor het vervullen van de ideologische missie van de goddelijke jihad; dat is het wereldwijd verbreiden van de soevereiniteit van Allah. Dit in overeenstemming met het koranische vers: ‘En maakt voorbereiding tegen hen met al wat gij kunt aan weerstandskracht en uitrusting van paardenvolk om daarmee te verschrikken Allah’s vijand en uw vijand en anderen buiten hen die gij niet kent maar die Allah kent’ (soera 8 vers 60)” (uit de preambule). “Het Revolutionaire Garde Korps, opgericht in de eerste dagen van de triomf van de [islamitische] Revolutie, dient in stand te blijven, opdat het haar rol kan blijven vervullen van het bewaken van de Revolutie en hetgeen daarmee is bereikt” (uit artikel 150).

Economische macht

Het IRGK is echter allang geen puur militaire eenheid meer maar controleert ook cruciale onderdelen van de Iraanse economie, waaronder aannemers die overheidsaanbestedingen in de wacht slepen en deze tegen provisie herverdelen. Het IRGK heeft ook doorslaggevende belangen in de olie- en gaswinning en in de militaire en communicatie-industrie. Daarnaast speelt het korps, dat toezicht houdt op de bewaking van de landsgrenzen, een hoofdrol bij de smokkel van consumptiegoederen. Die worden met winst op de reguliere Iraanse markt doorverkocht. Het eerder dit jaar door de Rand Corporation uitgebrachte rapport ‘The rise of the Pasdaran’ typeert het IRGK als “een uitgebreid sociaal-politiek-economisch conglomeraat, waarvan de invloed zich uitstrekt tot in vrijwel iedere hoek van het Iraanse politieke leven en de [Iraanse] samenleving”. Deze geheel boven de wet staande organisatie speelde afgelopen zomer met de Basij-milities een hoofdrol bij het gewelddadig onderdrukken van de volksprotesten tegen de verkiezingsfraude. Sindsdien heeft het IRGK zijn greep op het land verder versterkt. Op 13 november jl. berichtte de Wall Street Journal dat het korps inmiddels ook de reguliere inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder controle heeft genomen.

Terrorisme en massavernietigingswapens

In een andere dimensie is het IRGK verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens, voor het via ‘front companies’ illegaal importeren van onderdelen daarvoor en voor het aanzetten tot en het faciliteren van internationaal terrorisme (waaronder steun aan Hamas, Hezbollah, de Taliban in Afghanistan en aan anti-Westerse milities in Irak). In verband hiermee classificeerde de Amerikaanse regering het IRGK op 15 augustus 2007 in zijn totaliteit als een “specially designated global terrorist”. Op 25 oktober van dat jaar werd de Amerikaanse maatregel in praktische zin toegespitst op de twee voor de internationale gemeenschap meest problematische karaktertrekken van de organisatie. De Qudsbrigade (de terroristische expeditiemacht van het IRGK) werd als terroristische organisatie op de Amerikaanse boycotlijst geplaatst en het gehele IRGK (op dezelfde lijst) als ‘proliferator’ [verspreider van vernietigingswapens]. Het effect van deze twee ‘toewijzingen’ is overigens hetzelfde.

pasdaran

Pasdaran - Elitetroepen van de Iraanse Islamitische Republiek


2 Comments to “Het Iraanse Revolutionaire Garde Korps”

  1. avatar berlijnforum says:

    Het Iraanse Revolutionaire Garde Korps http://bit.ly/4pAWWu

  2. avatar berlijnforum says:

    Het Iraanse Revolutionaire Garde Korps http://bit.ly/4pAWWu


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

    We may be delighted to see Israel putting the Arabs in their place, but we have repeatedly condemned their occupation of Arab territory.

    — Muhammad Reza Pahlavi, Asadollah Alam (1991), The Shah and I: The Confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1968-77, page 65

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009