Sunday, August 20, 2017 - 08:01 am CEST
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   


Email Email | Print Print

post divider

Zaterdag, 4 Juni 2011 | WikiLeaks | Bewerkt door Crethi Plethi

WikiLeaks: Nederland Weigerde Verkoop van F-16’s aan Pakistan

Tijdens het Kabinet-Balkenende II (2003 — 2006) heeft Nederland geweigerd om medewerking te verlenen aan een Amerikaans plan om F-16 gevechtstoestellen aan Pakistan te verkopen. De Nederlandse regering vreesde dat dit materieel via de Pakistaanse militaire leiding in handen zou kunnen vallen van moslimfundamentalisten in Kasjmir.

Dit blijkt uit een via WikiLeaks gepubliceerd document waarin melding wordt gemaakt van een gesprek over dit onderwerp tussen de Amerikaanse zaakgelastigde voor militaire samenwerking (van de Amerikaanse ambassade in Den Haag) en staatssecretaris Cees van der Knaap van het Ministerie van Defensie. Van der Knaap was CDA-staatssecretaris onder Henk Kamp van de VVD, de Minister van Defensie. Het bewuste Amerikaanse document is van 5 December 2005.

Staatssecretaris Cees van der Knaap maakte de Amerikaanse zaakgelastigde duidelijk dat Nederland “niet geïnteresseerd” was in de verkoop, zelfs niet als de verkoop “discreet” zou plaatsvinden: “Nederland zal geen F-16’s aan Pakistan verkopen en zal ook niet geassocieerd worden met een herverkoop aan Pakistan.” Hij voegde daaraan toe dat Nederland wel geïnteresseerd was in de verkoop van meer F-16 toestellen aan Jordanië naast de al drie toegezegde toestellen voor het Jordaanse koninkrijk.

Ook staat in het document dat Van der Knaap goed op de hoogte was van de laatste ontwikkelingen in de mogelijke verkoop van F-16’s aan Pakistan door de Verenigde Staten en België.

Uit het WikiLeaks document blijkt ook dat de Amerikaanse zaakgelastigde heeft aangedrongen op samenwerking bij Van der Knaap, omdat er wellicht mogelijkheden lagen als de verkoop discreet afgehandeld zou worden. Maar Van der Knaap antwoordde, “het is geen punt van discussie voor Nederland — we zullen geen F-16’s of andere wapens aan Pakistan verkopen” die mogelijk in Kasjmir terecht kunnen komen. Volgens het document was Nederland wel bereid om militaire vaartuigen aan Pakistan te verkopen, aangezien Kasjmir niet grenst aan zee.

Volgens het document was Van der Knaap de Nederlandse beleidsbepaler op het gebied van wapenverkoop met als gevolg dat de Amerikanen zijn weigering als bepalend en betrouwbaar aannamen.

Kasjmir ligt in het Noordwesten van het Indiase continent ingeklemd tussen Pakistan, India en China. Deze landen hebben alle drie een gedeelte van Kasjmir in bezit. Het gebied is overwegend islamitisch en extremisten vechten al jaren voor onafhankelijkheid. India beschuldigt Pakistan ervan de moslimfundamentalisten te ondersteunen met wapens en geld. Het is een constante bron van spanning tussen Pakistan en India.


 

Bron: WikiLeaks

Reference ID: 05THEHAGUE3247
Created: 2005-12-05 14:18
Classification: CONFIDENTIAL
Origin: Embassy The Hague

This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.

C O N F I D E N T I A L THE HAGUE 003247

SIPDIS

STATE FOR PM/RSAT, EUR/UBI, SA/PB, SA/RA

E.O. 12958: DECL: 12/05/2015
TAGS: NL ETTC MARR PK BE PREL MAS
SUBJECT: NETHERLANDS: EXCESS F-16 INQUIRY

REF: A. THE HAGUE 1438
¶B. STATE 218729

Classified By: Charge D’Affaires Chat Blakeman,
reasons 1.4 (b,d)

¶1. (C) The GONL is not/not interested in selling F-16s to
Pakistan — either directly or through the United States.
Dutch MOD State Secretary Cees van der Knaap told Charge and
ODC Chief December 2 that the re-sale issue is very clear:
the Dutch will not sell F-16s to Pakistan, and will not be
associated will any re-sale to Pakistan. Van der Knaap added
that the Dutch were looking at selling additional F-16s to
Jordan beyond the three previously agreed to planes.

Comment
——-

¶2. (C) Van der Knaap was well-versed in the state-of-play in
Belgium and the United States on the possible F-16 re-sale to
Pakistan. Charge pushed van der Knaap, suggesting there
might be some wriggle room (as indicated ref A) if the deal
was done discretely. Van der Knaap replied that “there is no
issue for the Dutch — we will not sell F-16s or other
weapons to Pakistan” that could potentially reach Kashmir.
For example, the Dutch would be willing to sell ships to
Pakistan, but not F-16s. While ref B was transmitted closely
following the meeting with van der Knaap, the points were
covered during the conversation. Van der Knaap is the Dutch
authority on arms transfers, and we take his stated position
as authoritative.

BLAKEMAN


Comments are closed.


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

    All forms of tampering with human beings, getting at them, shaping them against their will to your own pattern, all thought control and conditioning are, therefore, a denial of that in men which makes them men and their values ultimate

    — Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty (1958) L 184 (FEL 137–8)

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009