Tuesday, May 24, 2016 - 23:22 pm UTC
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   

Email Email | Print Print

post divider

Zaterdag, 11 December 2010 | Cablegate document | Bewerkt door Crethi Plethi

Na afloop van de G8 vergadering in Genua ging President Bush op bezoek bij Paus Johannes Paulus II (23 juli, 2001 - Foto: Eric Draper)

WikiLeaks: ‘Vaticaan Denkt Aan Eigen Belang In Midden Oosten’

Een Amerikaanse diplomaat beklaagt zich in een memo van 3 juli 2001 erover dat het Vaticaan weinig behulpzaam is in het Vredesproces en Midden Oosten diplomatie, omdat de Heilige Stoel [het bestuurlijke orgaan] vrijwel uitsluitend aan haar eigen belangen denkt.

Dit blijkt uit een op WikiLeaks gelekt Amerikaans document die als voorbereiding diende voor de ontmoeting tussen paus Johannes Paulus II en de Amerikaanse president George W. Bush op 23 juli, 2001 in Castel Gandolfo (de zomerresidentie van de Paus in Italië). Het document, wat verstuurd was vanaf de Amerikaanse ambassade voor het Vaticaan door Joseph Merante (tweede man na Ambassadeur James Nicholson), was gericht aan enkele stafleden van president Bush en moest ook doorgegeven worden aan Daniel Fried, lid van het NSC [National Security Council] en adviseur van Bush. In het document wordt de internationale diplomatie van het Vaticaan besproken op gebieden waar positie en standpunten van de VS en het Vaticaan overeenkomen en waar ze verschillen.

Het document erkent dat het Vaticaan een unieke positie binnen de internationale diplomatie heeft, omdat het één van de weinige staten is die in vrijwel elk land van de wereld aanwezig is en invloed heeft vanwege de meer dan één miljard aanhangers van het Katholieke Geloof. Op basis daarvan is het voorstelbaar dat de VS er belang aan hecht om op belangrijke vraagstukken met het Vaticaan samen te werken, maar deze invloed van de Rooms-Katholieke kerk in de wereld is gelijk een struikelblok voor de samenwerking tussen de VS en het Vaticaan aangezien de belangen nogal eens uit elkaar lopen.

“Vanuit het ‘nationale’ eigenbelang is het Vaticaan erop gericht om de belangen van alle katholieken, haar eigen invloed en haar rijkdom in de wereld te beschermen,” merkt het document op. Met als resultaat dat de VS geen steun van het Vaticaan kregen in het isoleren van Saddam Hoessein. “De steun van het Vaticaan voor Saddam Hoessein komt voort uit de wens om de 600.000 Iraakse katholieken te beschermen tegen islamitisch fundamentalisme,” zegt het document. En in zekere zin klopte deze stelling ook wel, omdat Saddam Hoessein er voor zorgde dat niets de interne stabiliteit en zijn absolute macht in Irak kon bedreigen, dus ook islamitisch fundamentalisme werd hard aangepakt. Na de invasie in Irak in 2003 zijn de Iraakse christenen in de verdrukking gekomen door het geweld van sjiitische en soennitische militante groepen. De Islamitische Staat van Irak heeft onlangs nog een terroristische aanslag gepleegd op de katholieke Sayidat al-Nejat kerk waarbij 58 doden vielen en ongeveer 75 christenen gewond raakten. Na die aanslag heeft de militante beweging alle christenen in Irak ter dood veroordeeld en sindsdien worden er regelmatig christelijke gezinnen in hun eigen huizen vermoord.

Een ander punt was, volgens het document, de weigering van het Vaticaan om “geestelijken van de Kroatische katholieke kerk in Bosnië te veroordelen voor hun nationalistische standpunten” ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië in de jaren ’90 wat deels het gevolg was van “de volhardende verdediging van het katholicisme tijdens de ‘Koude Oorlog’ door de Kroatische kerk.”

Vanwege de invloed van het Vaticaan op de internationale gemeenschap wordt in het document ook stilgestaan bij de consequenties van een eventueel overlijden van de toenmalige paus en de gevolgen daarvan voor de buitenlandse politiek van de VS. Het document zegt dat paus Johannes Paulus II zeker de “meest erkende wereldleider” is van dat moment. Samen met de president van de Verenigde Staten geniet hij de hoogste status onder de wereldleiders.

De Amerikaanse diplomaat beklaagd zich in het document erover dat de Midden Oosten belangen van de VS en die van het Vaticaan ook uit elkaar lopen als het gaat om het Vredesproces en Israël. Zo zou het Vaticaan ontkennen er belang bij te hebben om betrokken te willen zijn bij de politieke aspecten van het MEPP (Middle East Peace Process). Maar zegt het document: “het Vaticaan blijft zeer geïnteresseerd in wat zij [het Vaticaan] noemen ‘de culturele en religieuze’ aspecten van de heilige plaatsen in de regio (met name Jeruzalem). Volgens het document “stelt het Vaticaan dat haar bezorgdheden grotendeels genegeerd worden door de Amerikaanse regering en de Israëlische overheid.” Het Vaticaan werkte in 1999 mede daarom nauw samen met de Fransen en andere Europese landen in de JWG (Jeruzalem werkgroep).

Het document gaat verder met: “Het Vaticaan was duidelijk teleurgesteld toen de Amerikaanse- en Israëlische overheid niet wilden samen werken met de JWG. De beslissing van de Israëlische overheid om de bouw van een moskee in Nazareth [volgens sommige moslims de plek waar Shihab a-Din begraven is] toe te staan veroorzaakte veel onrust en in sommige gevallen zelfs afkeer bij het Vaticaan. De Israëlische overheid was op haar beurt ontstemd over de lakse houding ten aanzien van de anti-Semitische houding van Bashir Assad tijdens het bezoek van de paus aan Syrië in mei 2001.” En op verbetering van deze relatie wordt niet gerekend: “We kunnen verwachten dat de spanningen op dit gebied zullen aanhouden.”

Twee jaar later, op 6 juli 2003 zou de Israëlische overheid de Shihab a-Din moskee afbreken (na de bouw in 2002 onder grote druk van het Vaticaan stop gezet te hebben). Christelijke leiders onthielden zich van commentaar, omdat ze bang waren voor onlusten zoals in mei 1999 toen het Vaticaan de geplande bouw van de moskee een “provocatie” noemde. Volgens de loco-burgemeester van Nazareth “was er geen reden om de moskee weer af te breken,” maar Atef Fahoum [beheerder van de oudste “witte” moskee in Nazareth] noemde de eis voor een nieuwe moskee op die specifieke plek een politieke eis van sommige moslims en geen religieuze. “Ik ging naar de school op die plek, toen de Britten hier nog waren, er is daar nooit een moskee geweest. Ze doen dit alleen maar om problemen te schoppen. Het maakt me verdrietig. We zijn niet gewend aan zulke problemen in Nazareth. Honderden jaren leefden we samen in vrede, liefde en harmonie. Wij houden niet van ruziezoekers.”

De moskee zou er uiteindelijk toch komen, op honderd meter afstand van de Basiliek van de Aankondiging, voor veel christenen een heilige plek en waar volgens rooms-katholieke traditie de aartsengel Gabriël verscheen aan de Maagd Maria. Dat Fahoum het goed gezien had bewijzen de feiten achteraf ook, maar zoals wel vaker kan Israël het bijna niet goed doen in dit soort situaties. Want de bouw niet toestaan geeft tegenstanders de gelegenheid om Israël te beschuldigen van onderdrukking van de Arabische inwoners zonder dat ze zich van de feiten op de hoogte stellen, terwijl het toestaan van de bouw betekende dat er een salafistisch georiënteerde moskee, hoger en groter dan de kerk (de aanvankelijke bedoeling), op een provocatieve plek gebouwd zou kunnen worden.

Ook de naam van de moskee, Shihab A-Din, werd niet toevallig gekozen. Shihab A-Din was bevelhebber in het leger (en ook familielid) van Salah a-Din [Saladin], de islamitische krijgsheer die tegen de kruisvaarders vocht tijdens de Kruistochten in de Middeleeuwen. De bouw van de moskee kan dan ook gezien worden als een directe Jihad verklaring aan het Christendom in het Midden Oosten en met name in Israël. De moskee werd in de loop der jaren een centrum voor radicaliserende moslims en verspreide anti-Westerse en anti-Israëlische sentimenten. De Imam van de moskee, Imam Nazim Abu Salim (alias Abu Osama Al-Nasiri), leert zijn volgelingen al vanaf eind jaren ’90 de Salafistische Islam en de radicale Jihadi (Al Qaida) interpretatie van de koran.

Eén van de doelstellingen van de groep werd door Imam Nazim Abu Salim zelf omschreven als “het implementeren van de Sharia over de hele wereld onder de soevereiniteit van het Kalifaat…[we] verwerpen de door mensen gemaakte tirannieke wetten, [we] verklaren elke rechtbank als ongelovig, [we] verwerpen de seculiere democratieën en de rest van de huidige afvallige religies die geen soevereiniteit hebben gekregen van Allah. [We] zijn slechts loyaal aan de gelovigen en de mujahideen.” [muslim48.com, januari 2010]. Imam Nazim Abu Salim leidde ook de protesten tegen het bezoek van paus Benedictus XVI aan Nazareth in mei 2009.

Een jaar later, april 2010, werd er een Al Qaida cel [Aljahabiyya] ontmaskerd door de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet. Deze terroristengroep bestond uit 7 jihadisten van de Shihab A-din moskee en pleegden terroristische aanvallen in de omgeving van Nazareth. Ze werden geïnspireerd door de jihadi filosofie. Begin juni 2010 werd ook Imam Nazim Abu Salim gearresteerd op verdenking van het organiseren van een illegale organisatie, criminele samenzwering en het steunen van een terreurgroep.

In dit geval zat het Vaticaan dus niet ver naast de waarheid. Het bewijst echter tegelijk dat het Vaticaan zich inderdaad slechts sterk maakt voor haar eigen belangen in het Midden Oosten, maar niet de VS en Israël steunen in de strijd tegen extremistische moslims zolang er geen Rooms-Katholieke belangen worden aangetast in het Midden Oosten.

De Amerikaanse diplomaat spreekt mede daarom de verwachting uit dat “het Vaticaan zal blijven proberen om een rol te spelen in het Midden Oosten Vredesproces, maar het tegelijkertijd zal ontkennen. De [Amerikaanse] ambassade voor het Vaticaan blijft een bezoek op hoog niveau aanbevelen om het Vaticaan aan te moedigen tot een meer constructieve of op z’n minst een minder zinloze rol in het proces.”

Nadat nog verschillende andere landen en problemen besproken zijn somt het document in twee verschillende rijtjes op wat de punten zijn waar de Amerikanen de komende 12 maanden constructieve samenwerking met het Vaticaan verwachten en waar ze met aanhoudende spanningen tussen de belangen rekening houden:

Onderwerpen waarbij de Amerikanen verwachtten rekening te moeten houden met aanhoudende spanningen in de komende 12 maanden:
— “Het Vaticaan blijft zich verzetten tegen Amerikaanse pogingen om Saddam Hoessein verder te isoleren. We moeten erkennen dat het Vaticaan geen ondersteuning zal geven aan onze inspanningen in Irak, en we moeten daarom nagaan hoe we de invloed van het Vaticaan kunnen verminderen ten opzichte van onze doelstellingen met Irak.”
— “Het Vaticaan zal haar pogingen voortzetten om invloed te krijgen op de hele kwestie rondom de status van Jeruzalem.”

De officiële positie van het Vaticaan is dat Jeruzalem de status van een internationale stad moet krijgen onder bestuur van een organisatie als de Verenigde Naties (VN). En de Heilige Plaatsen in (geheel) Palestina zouden onder een internationaal verdrag moeten vallen. Paus Pius XII was één van de eerste die tot een dergelijk voorstel kwam in de 1949 encycliek “Redemptoris Nostri Cruciatus”. Deze positie werd herhaald door de latere pausen Johannes XXIII, Paulus VI en Johannes Paulus II.

De relatie tussen het Christendom en het Joodse volk is vanwege onder andere de Spaanse inquisitie, de anti-Semitische Pogroms in Oost-Europa, en de vervangingstheologie op z’n zachtst gezegd nogal problematisch geweest. Paus Johannes Paulus II heeft zich beijvert in het verbeteren van de relatie tussen de Rooms-Katholieke kerk en het Jodendom. Hij was de eerste paus die het concentratiekamp in Auschwitz (Polen) bezocht. Daarnaast was zijn bezoek aan de Synagoge van Rome het eerste synagogen bezoek van een paus in de gehele geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk. Tijdens zijn bezoek aan Israël in maart 2000 bezocht hij Yad Vashem en de klaagmuur in Jeruzalem ter bevordering van de christelijk-joodse verzoening [zijn opvolger de Duitse paus Benedictus XVI weigerde, mei 2009, overigens het Holocaust Herdenkingscentrum binnen te gaan vanwege een geschil over een onderschrift onder een foto in het museum, waarin paus Pius XII wordt bekritiseerd voor zijn rol in de Holocaust]. Daarentegen steunde Paus Johannes Paulus II de voorbereidingen voor de zaligverklaring van paus Pius XII die volgens velen zweeg ten tijde van de nazimisdaden, en dat hij te weinig of te laat deed tegen de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel paus Pius XII in bedekte termen en op lagere niveaus wel enige protest aantekende tegen de handelswijze van Hitler inzake rassenkwesties kwam het nooit tot een officiële veroordeling of protest van de Jodenvervolging. En het Vaticaan steunde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de Kroatische Katholieke kerk en het fascistische Kroatische Ustasja regime die verantwoordelijk waren voor de moordpartijen op Joden, Zigeuners en Serviërs op de Balkan.

We kunnen stellen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Rooms-Katholieke kerk ook vooral aan haar eigen belang dacht in plaats van het trotseren van fascisten als Adolf Hitler, Benito Mussolini en Ante Pavelić. Dit op WikiLeaks gelekte document laat dan ook goed zien dat er weinig veranderd is in de opstelling van het Vaticaan ten opzichte van Israël sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat doet het ergste vrezen voor het geval het voortbestaan van Israël in de toekomst ernstig bedreigd gaat worden.


Bron: WikiLeaks

Tuesday, 03 July 2001, 12:03

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 04 VATICAN 003507
SIPDIS
DEPT. FOR EUR/WE, PD/ECA (SEXTON), WHITE HOUSE FOR JOSEPH
HAGIN, BRADLEY BLAKEMAN AND MARY HAINES, PLEASE PASS TO
NSC FOR AMB. FREID
EMBASSY VATICAN MESSAGE NO. 107/01
EO 12958 DECL: 07/02/11
TAGS PREL, PHUM, IS, EG, CH, ID, PHUM, IS, EG, CH, ID, PHUM, IS, EG, CH, ID, PHUM, IS, EG, CH, ID, VT, VTPREL, VTPREL, VTPREL
SUBJECT: THE VATICAN– THE SUPRANATIONAL POWER
REF: 00 ROME 0988

1. (U) CLASSIFIED BY CDA JOSEPH MERANTE FOR REASONS 1.5 (B) AND (D). CONFIDENTIAL

PAGE 02 VATICA 03507 01 OF 04 031719Z

BACKGROUND AND INTRODUCTION

—————————

2. (U) THIS CABLE PROVIDES ADDITIONAL BACKGROUND INFORMATION FOR THE PLANNED PRESIDENTIAL MEETING WITH THE POPE. IT UPDATES REFTEL, OUTLINING ASPECTS OF THE USG- HOLY SEE RELATIONSHIP THAT WE BELIEVE WILL REQUIRE U.S. ATTENTION IN THE NEAR AND MIDTERM. THE MIDDLE EAST WILL FEATURE PROMINENTLY. IN ASIA, VATICAN PRIORITIES WILL REMAIN FOCUSED ON CHINA, TAIWAN, VIETNAM AND INDONESIA/EAST TIMOR. THE VATICAN IS INVOLVED IN MEDIATING AFRICA’S GREAT LAKES CONFLICT, WHILE CUBA LOOMS LARGE AMONG VATICAN INTERESTS IN LATIN AMERICA. THIS CABLE IDENTIFIES AREAS IN WHICH THE U.S. AND THE VATICAN SHARE INTERESTS, AND AREAS IN WHICH THERE ARE POLICY DIFFERENCES.

3. (U) BACKGROUND AND INTRODUCTION (CONT’D): THE HOLY SEE IS A SUPRANATIONAL ENTITY THAT HAS ITS CAPITAL AND TERRITORIAL MANIFESTATION IN THE STATE OF VATICAN CITY. THE UNITED STATES BASED ITS 1984 RECOGNITION OF THE HOLY SEE IN PART ON THE FACT THAT THE HOLY SEE EXERCISES SOVEREIGNTY OVER THE 109 ACRES OF THE VATICAN CITY STATE. HOWEER ALL AMBASSADORS TO THE HOLY SEE, INCLUDING THE U.S. AMBASSADOR, ARE ACCREDITED TO THE HOLY SEE AN NOT/NOT TO THE STATE OF VATICAN CITY. THE VATIAN INSISTS ON THIS POINT TO REMIND THAT ITS REAC AND INTERNATIONAL PERSONALITY IS GLOBAL. FOR PRPOSES OF THIS CABLE, THE TERMS HOLY SEE AND VATICAN WILL BE USED INTERCHANGEABLY. CONFIDENTIAL

PAGE 03 VATICA 03507 01 OF 04 031719Z

4. (U) BACKGOUND AND INTRODUCTION (CONT’D): THE HOLY SEE ISONE OF THE OLDEST CONTINUALLY EXISTING INTERNATINAL ENTITIES. IT EXERCISED TEMPORAL CONTROL OF TE ITAIAN PENINSULA DURING THE MIDDLE AGES, BUT WAS COMPLETELY BEREFT OF TERRITORY BETWEEN 1870 AND 1929. NEVERTHELESS, EVEN DURING THIS PERIOD, MOST NATIONS CONTINUED TO RECOGNIZE THE IT AS AN INTERNATIONAL ENTITY AND MAINTAINED FULL DIPLOMATIC RELATIONS.

5. (U) BACKGROUND AND INTRODUCTION (CONT’D): THE VATICAN IS ONE OF VERY FEW SOVEREIGN ENTITIES THAT HAVE PRESENCE AND REACH IN VIRTUALLY EVERY COUNTRY OF THE WORLD. ALTHOUGH ITS SOVEREIGNTY IS OVER LIMITED TERRITORY, VATICAN TEACHING AND POLICIES CAN INFLUENCE THE OVER ONE BILLION ADHERENTS OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH. END BACKGROUND AND INTRODUCTION.

DEVELOPING POLICY TOWARD THE HOLY SEE

————————————-

6. (C) IN DEVELOPING U.S. POLICY VIS-A-VIS THIS UNIQUE ENTITY, POLICYMAKERS SHOULD THINK OF THE HOLY SEE AS SIMILAR TO A TRADITIONAL NATION-STATE, WITH A VARIETY OF FACTORS INFORMING ITS FOREIGN POLICY. THE MOST IMPORTANT CONSIDERATIONS IN ITS FOREIGN POLICY DECISION MAKING INCLUDE:

— RELIGIOUS PRINCIPLES/HUMANITARIAN CONCERNS: THE VATICAN STRIVES TO TRANSLATE ITS RELIGIOUS BELIEFS AND ITS HUMANITARIAN CONCERNS INTO CONCRETE POLICIES. CONFIDENTIAL

PAGE 04 VATICA 03507 01 OF 04 031719Z FOREIGN POLICY INITIATIVES BASED ON THESE PRINCIPLES INCLUDE: SUPPORT FOR THIRD WORLD DEVELOPMENT AND DEBT RELIEF FOR POORER COUNTRIES, OPPOSITION TO CAPITAL PUNISHMENT, OPPOSITION TO ABORTION AND CONTRACEPTION, AND OPPOSITION (ON HUMANITARIAN GROUNDS) TO EMBARGOES;

— “NATIONAL” SELF-INTEREST: THE HOLY SEE SEEKS TO PROTECT CATHOLICS AROUND THE WORLD, ITS OWN POSITION OF INFLUENCE, AND ITS VAST WEALTH. THE VATICAN’S SUPPORT OF SADDAM HUSSEIN RESULTS FROM ITS DESIRE TO PROTECT 600,000 IRAQI CATHOLICS FROM ISLAMIC FUNDAMENTALISM; ITS REFUSAL TO PUBLICLY CRITICIZE CROAT NATIONALIST CLERGY IN BOSNIA STEMS IN PART FROM THE CROAT CHURCH’S STAUNCH DEFENSE OF THE FAITH DURING THE COLD WAR;

— HISTORY/TRADITION: RELATIONS BETWEEN THE HOLY SEE AND SPAIN, PORTUGAL, AND OTHER LATIN COUNTRIES GO BACK OVER 500 YEARS. THE VATICAN’S HISTORICAL RELATIONSHIP WITH THESE COUNTRIES FREQUENTLY DEMANDS AN ACTIVE FOREIGN POLICY ROLE;

— PROSELYTISM: THE VATICAN KNOWS THAT IT MUST

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL PTQ8384

PAGE 01 VATICA 03507 02 OF 04 031715Z ACTION ECA-00

INFO LOG-00 NP-00 AMAD-00 ACQ-00 CIAE-00 INL-00 DODE-00 DS-00 EUR-00 FBIE-00 VC-00 TEDE-00 INR-00 VCE-00 NSAE-00 SSO-00 SS-00 SNIS-00 NISC-00 DSCC-00 DRL-02 SAS-00 /002W ——————00B3A7 031716Z /38 O 031203Z JUL 01 FM AMEMBASSY VATICAN TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0000 WHITEHOUSE WASHDC IMMEDIATE

C O N F I D E N T I A L SECTION 02 OF 04 VATICAN 003507

SIPDIS

DEPT. FOR EUR/WE, PD/ECA (SEXTON), WHITE HOUSE FOR JOSEPH HAGIN, BRADLEY BLAKEMAN AND MARY HAINES, PLEASE PASS TO NSC FOR AMB. FREID

EMBASSY VATICAN MESSAGE NO. 107/01

E.O. 12958: DECL: 07/02/11

TAGS: PREL, PHUM, IS, EG, CH, ID, VT

SUBJECT: THE VATICAN– THE SUPRANATIONAL POWER

CONTINUALLY REFRESH ITS MESSAGE FOR CHANGING TIMES. VATICAN II IN THE 1960S WAS AN EXAMPLE. INTERFAITH AND ECUMENICAL OUTREACH IS AN IMPORTANT FOCUS OF THE CURRENT PAPACY, AND PROSELYTISM/POPULATION GROWTH IN THE THIRD CONFIDENTIAL

PAGE 02 VATICA 03507 02 OF 04 031715Z WORLD ACCOUNTS FOR MUCH OF THE GROWTH OF THE CHURCH IN RECENT YEARS.

7. (C) PAPAL HEALTH/SUCCESSION AND WHAT IT MIGHT MEAN FOR U.S. POLICY: POPE JOHN PAUL II IS SURELY THE MOST WIDELY RECOGNIZED WORLD LEADER. ALONG WITH THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, HE ENJOYS THE HIGHEST STATURE AND PROFILE AMONG WORLD LEADERS. IN EARLY 2000, PRESS MISREPRESENTATION OF A GERMAN BISHOP’S REMARKS IN THE POPE JOHN PAUL II’S ABILITY TO CONTINUE IN OFFICE, SPARKED A SERIES OF SPECULATIONS AROUND THE WORLD ABOUT SUCCESSION. THE POPE AND THE VATICAN STRONGLY DENIED THAT HIS CONDITION WAS SERIOUS ENOUGH TO WARRANT ABDICATION. THERE IS LITTLE SUPPORT FOR THE IDEA THAT THE POPE WOULD IN FACT RESIGN EVEN IF HIS HEALTH WERE TO DECLINE PRECIPITOUSLY. THE LIST OF CARDINALS WIDELY PERCEIVED AS POTENTIAL SUCCESSORS DOES NOT INCLUDE ANY AMERICANS, AND ONLY ONE ANGLOPHONE. AN ELECTION OF A EUROPEAN CARDINAL (MOST LIKELY AN ITALIAN) WOULD PROBABLY RESULT IN ONLY MINOR CHANGES IN VATICAN POLICY AND ITS CURRENT STANCE ON ISSUES VIS A VIS THE UNITED STATES. IF THE NEXT POPE IS FROM LATIN AMERICA, ASIA, OR AFRICA, WE SHOULD EXPECT THE VATICAN TO TAKE POSITIONS FURTHER TO THE “LEFT OF CURRENT U.S. POSITIONS ON ECONOMIC ISSUES, BUT FURTHER “RIGHT” ON SOCIAL ISSUES.

MIDDLE EAST

———–

8. (C) MIDDLE EAST PEACE PROCESS (MEPP): THE HOLY SEE DENIES WANTING TO BECOME INVOLVED IN THE POLITICAL CONFIDENTIAL

PAGE 03 VATICA 03507 02 OF 04 031715Z ASPECTS OF THE MEPP, ALTHOUGH IT REMAINS KEENLY INTERESTED IN WHAT IT TERMS THE “CULTURAL AND RELIGIOUS” ASPECTS OF THE HOLY SITES IN THE REGION (SPECIFICALLY JERUSALEM). THE VATICAN MAINTAINS THAT ITS CONCERNS HAVE BEEN LARGELY IGNORED BY THE USG AND THE ISRAELIS, AND IN 1999 WORKED WITH THE FRENCH AND SEVERAL OTHER EU COUNTRIES IN THE “JERUSALEM WORKING GROUP” (JWG — SINCE INACTIVE).

9. (C) THE VATICAN WAS CLEARLY DISAPPOINTED WHEN THE USG AND GOI DECLINED TO ASSOCIATE WITH THE JWG INITIATIVE. THE GOI’S DECISION TO ALLOW CONSTRUCTION OF THE NAZARETH MOSQUE CREATED ALARM (AND IN SOME CASES, RESENTMENT) AT THE VATICAN. THE GOI FOR ITS PART WAS CONCERNED THAT THE POPE LEFT UNANSWERED BASHIR ASSAD’S ANTI-SEMITIC INVECTIVE DURING THE POPE’S MAY 2001 SYRIA VISIT. WE CAN EXPECT CONTINUED TENSION IN THESE AREAS. THE HOLY SEE WILL CONTINUE TO SEEK TO PLAY A ROLE IN THE MEPP, WHILE DENYING THIS INTENTION. EMBASSY VATICAN CONTINUES TO RECOMMEND A HIGH LEVEL VISIT TO ENCOURAGE THE VATICAN TO PLAY A MORE CONSTRUCTIVE, OR AT LEAST LESS UNHELPFUL, ROLE IN THE PROCESS.

ASIA

—-

10. (C) THE VATICAN AND THE U.S. SHARE INTERESTS IN MANY OF THE SAME COUNTRIES (E.G. INDONESIA, CHINA, TAIWAN, VIETNAM), BUT NOT ALWAYS FOR THE SAME REASONS. IN ADDITION TO THE FORMAL CHURCH NETWORK NUMEROUS, OFTEN SEMI-AUTONOMOUS, CATHOLIC MISSIONARY ORGANIZATIONS CONFIDENTIAL

PAGE 04 VATICA 03507 02 OF 04 031715Z OPERATING THROUGHOUT ASIA HAVE A SOPHISTICATED UNDERSTANDING OF WHAT IS HAPPENING IN THEIR AREA. CONTACT WITH THESE MISSIONARY ORGANIZATIONS PROVIDES UNIQUE INSIGHTS INTO CONDITIONS IN THESE COUNTRIES. THE DEVELOPMENT OF THE CATHOLIC FAITH IN ASIA IS AN EXPRESS GOAL OF THE CHURCH. THE VATICAN AND ITS CONSTITUENT EPISCOPATES ARE ACTIVELY ENGAGED IN DIALOGUES WITH POLITICALLY POWERFUL MUSLIM AND CHRISTIAN ORTHODOX FAITHS. THE RESULTS OF THESE DIALOGUES WILL IMPACT PROSPECTS FOR DEMOCRACY, STABILITY, RELIGIOUS FREEDOM AND A RELATIONSHIP WITH THE UNITED STATES.

11. (C) CHINA: WITH ITS OWN NETWORK OF CONTACTS AMONG CHINA’S UNDERGROUND AND PATRIOTIC CHURCHES, THE HOLY SEE HAS EXCELLENT SOURCES OF INFORMATION REGARDING DISSIDENTS, HUMAN RIGHTS, RELIGIOUS FREEDOM AND GOVERNMENT CONTROL OVER THE POPULATION. THERE IS A CONSTANT CONTROVERSY AROUND THE EFFORTS TO ESTABLISH DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE TWO COUNTRIES. THIS ISSUE INVOLVES THE VATICAN’S RELATIONS WITH TAIWAN AND CHINESE GOVERNMENT REGULATION OF RELIGIOUS PRACTICE. BEIJING’S REGULATION AND OFTEN OPPRESSION OF THE CATHOLIC

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL PTQ8394

PAGE 01 VATICA 03507 03 OF 04 031721Z ACTION ECA-00

INFO LOG-00 NP-00 AMAD-00 ACQ-00 CIAE-00 INL-00 DODE-00 DS-00 EUR-00 FBIE-00 VC-00 TEDE-00 INR-00 IO”>IO”>IO-00 VCE-00 DCP-01 NSAE-00 SSO-00 SS-00 SNIS-00 NISC-00 DSCC-00 DRL-02 SAS-00 /003W ——————00B442 031721Z /38 O 031203Z JUL 01 FM AMEMBASSY VATICAN TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0000 WHITEHOUSE WASHDC IMMEDIATE

C O N F I D E N T I A L SECTION 03 OF 04 VATICAN 003507

SIPDIS

DEPT. FOR EUR/WE, PD/ECA (SEXTON), WHITE HOUSE FOR JOSEPH HAGIN, BRADLEY BLAKEMAN AND MARY HAINES, PLEASE PASS TO NSC FOR AMB. FREID

EMBASSY VATICAN MESSAGE NO. 107/01

E.O. 12958: DECL: 07/02/11

TAGS: PREL, PHUM, IS, EG, CH, ID, VT

SUBJECT: THE VATICAN– THE SUPRANATIONAL POWER

CHURCH IS PARALLEL TO AND THEREFORE A WINDOW ON PROBLEMS IN CHINA WITH U.S.-BASED PROTESTANT CHURCHES AS WELL AS ISLAM AND BUDDHISM. THE CENTRALIZED STRUCTURE OF THE CHURCH AND THE REPORTING SYSTEM WITH THE NUNCIOS AND CONFIDENTIAL

PAGE 02 VATICA 03507 03 OF 04 031721Z BISHOPS, NOT TO MENTION INDEPENDENT MISSIONARY GROUPS, GIVES EMBASSY VATICAN A UNIQUE VIEW OF EVENTS INSIDE CHINA.

12. (C) VIETNAM: UNOFFICIAL DISCUSSIONS CONTINUE BETWEEN VIETNAM AND THE VATICAN ON ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS. THE GOV’S ATTEMPT TO CONTROL RELIGIOUS ORGANIZATIONS IS ONE OF THE MAIN STUMBLING BLOCKS FROM A VATICAN PERSPECTIVE. THE VATICAN’S ATTEMPTS TO APPOINT BISHOPS WITH MINIMAL GOVERNMENT INTERFERENCE AND THE REPORTING PROVIDED BY ITS NUNCIO ON THESE EFFORTS CAN BE USED AS A GAUGE OF HUMAN RIGHTS AND RELIGIOUS FREEDOM ISSUES IN VIETNAM.

13. (C) INDIA: INDIA HAS SEEN SIGNIFICANT SECTARIAN VIOLENCE OVER THE PAST FEW YEARS, AS MUCH AGAINST MUSLIMS AS CHRISTIANS. RESOLUTION OF THIS VIOLENCE IS A KEY TO DEMOCRACY, STABILITY AND THE GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS. THE VATICAN, LOCAL BISHOPS WHO REPORT TO THE VATICAN, AND VARIOUS MISSIONARY ORGANIZATIONS WILL ALL CONTINUE TO BE ACTIVE OBSERVERS OF HUMAN RIGHTS ABUSES AND DEVELOPMENTS.

14. (C) INDONESIA: EAST TIMOR IS POISED TO BECOME THE SECOND CATHOLIC COUNTRY IN ASIA (THE OTHER IS THE PHILIPPINES). THE VATICAN, THROUGH ITS BISHOPS, HAS BEEN DEEPLY INVOLVED IN RECONCILIATION EFFORTS FOR YEARS. THE VATICAN IS INVOLVED IN RECONSTRUCTION EFFORTS IN EAST TIMOR. IN OTHER PARTS OF INDONESIA WRACKED BY SECTARIAN VIOLENCE, THE CATHOLIC PRESENCE IS LESS PRONOUNCED, BUT CATHOLIC MISSIONARIES PROVIDE INFORMATION ON THE SITUATION. CATHOLIC PRELATES HAVE ALSO ACTED AS CONFIDENTIAL

PAGE 03 VATICA 03507 03 OF 04 031721Z MEDIATORS BETWEEN OTHER CHRISTIAN COMMUNITIES AND MUSLIM GROUPS. VISITS OF THE INDONESIAN FOREIGN MINISTER AND PRESIDENT TO THE VATICAN UNDERSCORE THE INFLUENCE THE VATICAN HAS ON A COUNTRY OF SIGNIFICANT POLICY INTEREST TO THE USG.

15. (C) NORTH KOREA: VATICAN OFFICIALS, AND CATHOLIC RELIEF ORGANIZATIONS PERIODICALLY VISIT NORTH KOREA. WE LEARN FROM THEIR VISITS AND WE CAN GIVE SUGGESTIONS TO OUR CONTACTS FOR POINTS TO RAISE WITH NORTH KOREAN OFFICIALS.

AFRICA

——

16. (C) GREAT LAKES: VATICAN CONTACTS ADMIT PRIVATELY THAT CHURCH RELATIONS WITH LATE DROC PRESIDENT LAURENT KABILA BEGAN ON THE WRONG FOOT BECAUSE OF KABILA’S MINDSET AND THE CHURCH’S PREVIOUS ASSOCIATION WITH THE MOBUTU REGIME. REAL HUMANITARIAN CONCERNS AND RELIGIOUS (EVANGELIZATION) CONSIDERATIONS PUT AFRICA ON THE SCREEN AT THE VATICAN. THE VATICAN AFFILIATED SANT’EGIDIO COMMUNITY PLAYS AN IMPORTANT SUPPORTING ROLE IN INTERNATIONAL EFFORTS TO MEDIATE THE CRISIS, KEEPING THE VATICAN INFORMED OF THEIR EFFORTS.

LATIN AMERICA

————-

17. (C) CUBA: THE POPE’S 1998 VISIT TO CUBA HAS NOT BROUGHT THE KIND OF PROGRESS ON CHURCH FREEDOM SOUGHT BY CONFIDENTIAL

PAGE 04 VATICA 03507 03 OF 04 031721Z THE POPE. THAT SAID, VATICAN-GOC DIALOGUE HAS CONTINUED WITH FOLLOW-UP VISITS TO CUBA BY SENIOR VATICAN OFFICIALS — AND TO THE VATICAN BY CUBAN COUNTERPARTS. AMONG THE TOPICS OF DISCUSSION: THE GOC’S TREATMENT OF THE CUBAN CHURCH, THE STATUS OF DISSIDENTS, AND THE EFFECTS OF THE U.S. EMBARGO, ABOUT WHICH THE HOLY SEE SHARES CASTRO’S CRITICISM. THE VATICAN IS QUIETLY LOOKING AHEAD TO THE DAY WHEN FIDEL CASTRO DEPARTS THE SCENE. IT IS CONCERNED HOWEVER, THAT HIS REPLACEMENT CAN ACTUALLY BE WORSE.

EUROPE

——

18. (C) THE VATICAN WOULD LIKE TO SEE A UNIFIED, CHRISTIAN (IE. CATHOLIC) EUROPE. AND THEREFORE SHOULD BE EXPECTED TO INTENSIFY ITS DIALOG WITH THE LEADING PROTESTANT GROUPS IN GERMANY AND SCANDINAVIA. THE VATICAN WILL ALSO CONTINUE ATTEMPTS TO ENGAGE THE RUSSIAN CHURCH AND THE ECUMENICAL PATRIARCH IN ISTANBUL IN AN ATTEMPT TO HEAL THE LATIN/ORTHODOX RIFT. VATICAN INVOLVEMENT IN THE BALKANS CAN BE USEFUL TO U.S. POLICY IF IT IS DIRECTED AT PROMOTING CATHOLIC/ORTHODOX

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL PTQ8397

PAGE 01 VATICA 03507 04 OF 04 031723Z ACTION ECA-00

INFO LOG-00 NP-00 AMAD-00 ACQ-00 CIAE-00 INL-00 DODE-00 DS-00 EUR-00 FBIE-00 VC-00 TEDE-00 INR-00 IO”>IO”>IO-00 VCE-00 DCP-01 NSAE-00 SSO-00 SS-00 SNIS-00 NISC-00 DSCC-00 DRL-02 SAS-00 /003W ——————00B486 031723Z /38 O 031203Z JUL 01 FM AMEMBASSY VATICAN TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0000 WHITEHOUSE WASHDC IMMEDIATE

C O N F I D E N T I A L SECTION 04 OF 04 VATICAN 003507

SIPDIS

DEPT. FOR EUR/WE, PD/ECA (SEXTON), WHITE HOUSE FOR JOSEPH HAGIN, BRADLEY BLAKEMAN AND MARY HAINES, PLEASE PASS TO NSC FOR AMB. FREID

EMBASSY VATICAN MESSAGE NO. 107/01

E.O. 12958: DECL: 07/02/11

TAGS: PREL, PHUM, IS, EG, CH, ID, VT

SUBJECT: THE VATICAN– THE SUPRANATIONAL POWER

COEXISTENCE. CONTINUED VATICAN CRITICISM OF “U.S. MATERIALISM AND COMMERCIALISM” COULD BE USED BY MANY IN EUROPE TO SUPPORT ARGUMENTS IN FAVOR OF LIMITING U.S. INFLUENCE AND ACTIVITY ON THE EUROPEAN CONTINENT. CONFIDENTIAL

PAGE 02 VATICA 03507 04 OF 04 031723Z

19. (C) AREAS IN WHICH WE CAN WORK CONSTRUCTIVELY WITH THE VATICAN DURING THE NEXT 12 MONTHS:

— ETHNIC RECONCILIATION AND CIVIL CULTURE – IN JUNE, PD/ECA DAS BRIAN SEXTON MET WITH VATICAN AND SANT’EGIDIO OFFICIALS DURING A PD/ECA SPONSORED INTER-RELIGIOUS CONFERENCE ON BOSNIA-HERZEGOVINA. EMBASSY VATICAN, WITH DEPARTMENT GUIDANCE, IS SEEKING TO DEVELOP FOLLOW-UP PROJECTS;

— ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS — POST HAS DEVELOPED TWO PROJECTS IN CONJUNCTION WITH CARITAS (THE VATICAN RELIEF NGO) AND WITH THE ARCHBISHOP OF PESCARA. THESE PROJECTS WILL OFFER EDUCATION, RESCUE, REHABILITATION, AND REPATRIATION TO VICTIMS AND POTENTIAL VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKERS. WORKING WITH THE CURIA AND CARITAS THERE IS MUCH MORE GROUND TO BE COVERED IN THIS AREA IN THE NEAR FUTURE.

— BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL TRADE — EMBASSY VATICAN HAS SPONSORED TWO DISCUSSIONS OF THIS THEME INVOLVING SCIENTIFIC EXPERTS ATTACHED TO THE VATICAN. PROMOTING A MORE POSITIVE VATICAN APPROACH TO APPROPRIATE USE OF GMOS IN THIRD WORLD AGRICULTURAL DEVELOPMENT COULD HELP MAKE GMOS MORE WIDELY ACCEPTED EVEN IN THE DEVELOPED WORLD.

20. (C) AREAS IN WHICH WE SHOULD EXPECT CONTINUED DIFFICULTIES DURING THE NEXT 12 MONTHS:

CONFIDENTIAL

PAGE 03 VATICA 03507 04 OF 04 031723Z — THE MIDDLE EAST – THE VATICAN WILL CONTINUE TO OPPOSE U.S. EFFORTS TO ISOLATE SADDAM HUSSEIN. WE SHOULD RECOGNIZE THAT THE VATICAN WILL NOT SUPPORT OUR EFFORTS IN IRAQ, AND INVESTIGATE WAYS TO LIMIT VATICAN INTERFERENCE WITH OUR OBJECTIVES. IN ISRAEL, THE VATICAN WILL CONTINUE EFFORTS TO INSERT ITSELF ON THE QUESTION OF THE STATUS OF JERUSALEM;

— DEATH PENALTY – THE VATICAN WILL CONTINUE ITS CONDEMNATION OF THE DEATH PENALTY. STATEMENTS BY THE POPE ARE LIKELY TO BE USED BY MANY AROUND THE WORLD TO CONDEMN CAPITAL PUNISHMENT IN THE UNITED STATES. THE DEPARTMENT SHOULD CONSIDER IF IT WANTS TO ADDRESS THE ISSUE, AND IF SO, WHAT PUBLIC DIPLOMACY AVENUES TO USE. MMERANTE

CONFIDENTIAL

>

2001VATICA03507 – Classification: CONFIDENTIAL


One Comment to “WikiLeaks: ‘Vaticaan Denkt Aan Eigen Belang In Midden Oosten’”

 1. #WikiLeaks : #Vaticaan Denkt Alleen Aan Eigen Belang In Midden Oosten | #VS #Israel #Cablegate #Islam #Christendom http://j.mp/exxil7


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

  It seemed as impossible to conceive of Auschwitz with God as to conceive of Auschwitz without God. Therefore, everything had to be reassessed because everything had changed. With one stroke, mankind’s achievements seemed to have been erased. Was Auschwitz a consequence or an aberration of “civilization”? All we know is that Auschwitz called that civilization into question as it called into question everything that had preceded Auschwitz. Scientific abstraction, social and economic contention, nationalism, xenophobia, religious fanaticism, racism, mass hysteria. All found their ultimate expression in Auschwitz.

  — Elie Wiesel, Nobel Lecture; December 11, 1986

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

 • Show forecast for:
  25 May 2016, 02:22
  Mostly clear
  W
  Mostly clear
  14°C
  14 km/h
  real feel: 11°C
  current pressure: 1020 mb
  humidity: 83%
  wind speed: 14 km/h W
  wind gusts: 22 km/h
  sunrise: 05:36
  sunset: 19:36
  More forecast...
   
CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009